Colofon

Noble Society Services GmbH
Königstrasse 76
23552 Lübeck

Vertegenwoordigend directeur:
Daniel van Hoogen

Registerrechtbank: kantonrechtbank Lübeck
Registernummer: HRB 16862 HL
Belastingnummer: 22/291/16195

Tel.: +49 (0)451 897 09 999
Fax : +49 (0) 451 40 600 1025
E-mail: team at noble-society net

Noble Society® is een beschermd merk


Alternatieve geschillenbeslechting volgens art. 14, lid 1 van de Verordening betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en § 36 van de Duitse VSBG: De Europese Commissie stelt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform) ter beschikking op https://ec.europa.eu/consumers/odr. We zijn niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.