Onze titels

Edelman worden – de juiste titel kiezen

Verheffing in de adelstand is voor veel mensen een aantrekkelijk idee. Een blik op de geschiedenis bewijst dat de sociale klasse van de adel van talrijke privileges kon genieten. Edellieden stonden in hoog aanzien. In het verleden beschouwden veel mensen hun adellijke titel als een verrijking en vonden ze het vermakelijk om graaf te zijn. Afhankelijk van het land, de regio en de adelstand verschilden de privileges van de adel – soms kregen de edellieden materiële voordelen of een ereambt. Voor u een edelman of edelvrouw wordt en de juiste titel kiest, verneemt u best wat meer over deze vorstelijke status. Informatie vindt u in deze bijdrage, zodat u kunt nagaan welke adellijke titel bij u past. Bent u eerder een graaf of past baron beter bij u? Uiteraard een moeilijke keuze!

De betekenis van de titels

Adellijke titels vertegenwoordigen verschillende geledingen van de samenleving. Afhankelijk van hun rijkdom en stand krijgen edellieden een andere adellijke titel. Baron en barones zijn de onderste titels in de rangorde. Hertog en hertogin daarentegen staan helemaal bovenaan de rangorde, vlak onder de koning. Veel mensen beschouwen adellijke titels als relikwieën uit het verleden – hun denken is echter gekenmerkt door onwetendheid, maar ook door ontzag. Adellijke titels zijn ook vandaag nog alomtegenwoordig in ons leven.

In een monarchaal systeem spelen edellieden een belangrijke rol. De koning of de regering verheffen bepaalde mannen en vrouwen in hooggeplaatste posities, waarmee macht, gunsten, rijkdom en aanzien samenhangen. Vandaag kunnen zulke adellijke titels in veel landen gekocht worden. Wie lord wil worden, koopt in de Commonwealth gewoon een lordtitel.

Monarchieën vroeger en nu

Ook nu nog zijn er veel monarchieën. In het verleden speelde de adel een cruciale rol in monarchieën. De keizer of koning verstrekte de adellijke titels. De adel waakte toen over belangrijke staatsaangelegenheden en zorgde voor de koninklijke of keizerlijke belangen. Na de Tweede Wereldoorlog werden heel wat monarchieën afgeschaft. Enkele koninkrijken bleven echter bestaan – de koning en de adel hadden nog steeds de leiding over het land. Vandaag zijn er nog steeds 12 monarchieën in Europa, waarvan zeven echte koninkrijken met een koning aan het hoofd, die de belangen van het land behartigt.

Adellijke titel kopen

Sinds 1999 zijn we experts voor adellijke titels. Als u zich herkent in de bovenstaande beschrijving en u met de adel identificeert, is een adellijke titel het juiste voor u. Voor uzelf of als geschenk – dankzij een adellijke titel geniet u binnenkort van aanzien en aandacht.