Onze titels » Graaf & gravin (freule)

Graaf en gravin worden: adellijke titel kopen!

Wie beslist een adellijke titel te gaan dragen, kan niet voorbij graaf en gravin. De titel van graaf duidt op een voorname positie. In de adellijke hiërarchie bevindt deze zich tussen de markgraaf en de burggraaf. In de loop van de eeuwen veranderde het beeld van edellieden. De titel ‘graaf’ berust op een jarenlange geschiedenis. Voor u een adellijke titel koopt, verneemt u hier meer over de afkomst van de titel ‘graaf’ en wat deze vandaag met graafschappen te maken heeft.

Etymologische oorsprong van de adellijke titel

Historisch gezien is de titel van graaf afkomstig uit het Engelse taalgebied. De oorsprong van het woord is te herleiden tot ‘jarl’, dat in Scandinavië al bij de Vikingen ‘stamhoofd’ betekende. In de loop der eeuwen verdween de titel echter van het toneel. Tot in de middeleeuwen werd daarentegen de aanduiding ‘earl’ als adellijke titel gebruikt. Daarna wordt het begrip vervangen door de adellijke titel ‘hertog’. Het Engelse ‘earl’ is te vergelijken met de Duitse ‘graaf’. Momenteel zijn er meer dan 300 ‘earls’, titels die uitsluitend door Britse graven gebruikt worden.

Wat zijn ‘earls’ en ‘counts’?

De begrippen ‘earl’ en ‘count’ stammen uit het Engelse taalgebied. Beide begrippen zijn synoniem met de adellijke titel ‘graaf’. ‘Earl’ omvat alle graven uit het Angelsaksische gebied. Buitenlandse graven werden aangeduid met ‘count’. De oudste titel van ‘earl’ is trouwens ‘Earl of Arundel’; deze werd voor het eerst verstrekt in 1141. Beide adellijke titels staan voor dezelfde rang. De adellijke titels ‘earl’ en ‘count’ werden pas geïntroduceerd na de verovering van Engeland door de Noormannen.

Grondbezit en graafschappen

Wie maakte eigenlijk aanspraak op de adellijke titel ‘earl’? Vandaag bezit een ‘earl’ of graaf niet noodzakelijk grond en regeert hij niet over een bepaald graafschap. Dat was vroeger anders. De ‘earl’ stond aan het hoofd van een graafschap en kreeg hieruit inkomsten. Nu is er nog steeds een nauwe verbinding tussen een graaf en zijn regio en graafschap. De conventie voor de titel ‘earl’ was vroeger niet erg streng. In voorschriften werd geregeld wie zich ‘earl’ mocht noemen. Er was sprake van verschillende situaties, waarin een edelman als ‘earl’ mocht optreden:

– eigen bezit van een graafschap,
– bezit van een hoofdstad in het graafschap,
– bezit van een andere bekende plaats in het graafschap.

Als de naam van de graaf tot onduidelijkheden kon leiden, werd ook de burgerlijke naam gebruikt. Zo waren er graven die binnen een graafschap weinig grond bezaten. Als het graafschap echter al aan een andere graaf de titel van ‘earl’ toegewezen had, was een tweede ‘Earl of Essex, Oxford’ e.d. niet mogelijk. De naam van de edelman moest dan de plaatsnaam vervangen.

Waaier aan titels van graaf

De graaf was echter niet de enige edelman in de geschiedenis. Er bestonden diverse adellijke titels met uiteenlopende betekenissen. Alleen al van de graaf werden ontelbare andere adellijke titels afgeleid. Landgraaf, markgraaf, rijksgraaf of leengraaf zijn bijv. adellijke titels waarbij bepaalde eigenschappen horen. Een rijksgraaf was bijv. de graaf van een rijksvrij graafschap, terwijl de landgraaf een rechtstreeks door de koning verstrekte adellijke titel van een leenman was.

Adellijke titels zonder stand

De adellijke titel ‘graaf’ was niet alleen een erfelijke titel. In de geschiedenis waren er enkele uitvoerders van een speciaal ambt van staatswege, die niet van adel waren, maar wel als graaf werden behandeld. Enerzijds ging het om rechterlijke functionarissen, die bevoegd waren om te besturen. De meest voorkomende aanduiding voor hen was ‘vrijgraaf’. Anderzijds waren er andere functionarissen, die bekendstonden onder de aanduiding ‘graaf’. De hanzegraaf, dijkgraaf of houtgraaf waren bevoegd voor diverse aspecten van het bestuur. De hanzegraaf was verantwoordelijk voor handel en markt, terwijl de dijk- en houtgraaf bevoegd waren voor water- en bosbeheer.

Graafschappen nu

Vroeger kregen graven hun titel hoofdzakelijk omdat ze verbonden waren aan het graafschap, tegenwoordig is dat anders. In de loop der tijd werden zelfs rechters en andere belangrijke personen in hooggeplaatste posities graaf. Vandaag kan een titel als graaf zelfs gekocht worden. Als u in de nabije toekomst als graaf door het leven wil, weerhoudt niets u van de aankoop van een adellijke titel – inclusief oorkonde en wapen.

Graaf als adellijke titel in Duitsland

Graaf van Westfalen, Graaf van Schönborn, Graaf van Falkenstein enz. – al deze graven en gravinnen leefden sinds de middeleeuwen op Duits grondgebied. Deze adellijke titels kunnen ook vandaag nog steeds gekocht worden. Dankzij de oorkonde beschouwt men u al in de nabije toekomst als authentieke graaf en gravin. Een ongehuwde gravin wordt ook wel ‘freule’ genoemd. In het verleden werden bijna alle vrouwelijke, ongehuwde aristocraten ‘freule’ genoemd – dat gold ook voor een gravin.