Onze titels » Hertog en hertogin

Vandaag hertog of hertogin worden – adellijke titel nu kopen!

Wie droomt hier niet van? U en uw partner flaneren door de stad als hertog en hertogin … Als u uw geliefde uit eten neemt, reserveert u een tafel als hertog en hertogin. Door de aankoop van een adellijke titel hult u zich in een bijzondere aura. Deze hoge adellijke titel is uitstekend om uw eigen prestige en aanzien te verhogen. Het lijdt geen twijfel: als hertog en hertogin zult u zeker de aandacht trekken.

Belang van hertog en hertogin

Het belang van de hertogtitel vindt zijn oorsprong in de monarchieën. Wie over een hertogdom en andere edellieden heerste, werd traditioneel als hertog aangeduid. Historisch gezien is hertog de hoogste adellijke titel – met uitzondering van de titels waarmee monarchen aangesproken werden. De titel is afkomstig van het Latijnse ‘dux’, wat ‘leider’ betekent. Aanvankelijk werd de eretitel in de Romeinse geschiedenis verstrekt aan bevelhebbers van het leger. In de loop der jaren was de hertog de hoogste bevelhebber van een provincie.

Hertogtitel in de middeleeuwen

In Duitse monarchieën vond de adellijke titel ‘hertog’ ingang in de middeleeuwen. De Duitse hertog stond in de adellijke hiërarchie boven de graaf. Hertog en hertogin regeerden over een bepaalde provincie en maakten deel uit van de hoogste adel. Hertogen stonden vlak onder de monarch en speelden een belangrijke rol in de monarchie. In enkele Europese landen bestond de adellijke titel van hertog niet. Dat neemt echter niet weg dat in de meeste landen en monarchieën deze adellijke titel in gebruik was. Ook vandaag nog geldt de hertog als een indrukwekkende persoonlijkheid met veel macht en aanzienlijke invloed.

Hertog en hertogin in de nieuwe tijd

In de 19e eeuw bestonden tal van kleine Duitse staten en hertogdommen; het belang van de hertogen verminderde echter in de loop van de decennia. In het begin van de 19e eeuw regeerden talrijke hertogen over Duitse en Italiaanse staatjes. De ontwikkeling gaat vandaag nog steeds in dalende lijn. Er is momenteel nog slechts één hertog die over een land regeert: de hertog van het Groothertogdom Luxemburg. Hoewel hertog en hertogin niet meer aan het hoofd staan van een land, worden de titels in diverse situaties gehonoreerd.

In Spanje, Portugal en het Verenigd Koninkrijk is de hertog nog steeds de hoogste titel, onder de monarch. Personen kunnen de titel van hertog of hertog enkel erven. Alle leden van de Zweedse koninklijke familie krijgen bij de geboorte een hertogdom. De Zweedse leden van de koninklijke familie mogen zich vanaf dan hertog en hertogin noemen.

Hoogstaande adellijke titel kopen

Bijna geen enkele edelman regeert nu nog. Hertogen en hertoginnen blikken echter terug op een bewogen geschiedenis, waardoor ze erkenning, respect en roem verdienen. Wie interesse heeft in een adellijke titel en edelman of edelvrouw wil worden, denkt vaak aan de adellijke titel van hertog of hertogin. De aankoop hiervan verrijkt uw leven en is ook ideaal als opvallend geschenk.