Onze titels » Lord & lady

Lord en lady worden – Ierse adellijke titels kopen!

Lord en lady zijn Ierse adellijke titels, die mede-eigendom van een stuk grond in Ierland omvatten.

Bij de Ierse lordtitel zijn er diverse mogelijkheden. Wie voortaan als ‘Lord of Kerry’ of ‘Lady of Cork’ wil pronken, staat voor een moeilijke keuze. Een officiële oorkonde bevestigt uw mede-eigendom van het betreffende landgoed. Bovendien mag u zich vanaf dan lord en lady noemen. De oorkonde is een decoratief certificaat dat prachtig staat in uw woning of kantoor.

Maar dat is nog niet alles – uw partner kan gratis profiteren van uw lordtitel en mede-eigendom. Vanaf nu bezoeken u en uw partner een tuinfeestje in de buurt als lord en lady. Met de bijbehorende visitekaartjes en stickers kunt u zich voorstellen als een voornaam adellijk geslacht uit Ierland. Hierna vindt u meer informatie over de Ierse lordtitel.

Ierse adellijke titel kopen

Het is vrij eenvoudig om een eerste adellijke titel te kopen. In Schotland en Ierland zijn adellijke titels verbonden met grond en bodem. ‘Lord’ betekent ‘grondheer’ of ‘landeigenaar’. Om als lord of lady door het leven te gaan, heeft u gewoon wat grondbezit in Ierland nodig. Dat klinkt niet zo moeilijk, toch?

In tegenstelling tot andere adellijke titels werd de titel van lord en lady niet door de koning verstrekt en niet geërfd. De titel van lord en landeigendom gaan van oudsher hand in hand: bij het verwerven van grond werd de adellijke titel altijd meteen aan de nieuwe eigenaar doorgegeven. Bij verkoop of erfenis was er dus een nieuwe lord. Deze traditionele handelwijze opent perspectieven voor iedereen die belangstelling toont voor een echte adellijke titel. Bij de aankoop van een stuk grond wordt u volgens de traditionele regels een Ierse lord of een Ierse lady.

Onze handelwijze is gebaseerd op deze traditie. Als ervaren specialisten in adellijke titels verkopen we niet alleen een blad papier met een klinkende naam. Daarbij hoort een stukje grond in Schotland of Ierland, om die naam voortaan te mogen dragen. Door toeval ontdekten we de Ierse adellijke titel. Na een rit door het wondermooie Ierland kwamen we ‘s avonds in een Ierse pub terecht. Tijdens een gesprek vertelde een vriendelijke Ier ons dat hij veel grond bezit. We overtuigden hem om ons als souvenir een klein stuk van zijn land te verkopen. Zo werden we trotse landeigenaars in Ierland en we waren verheugd over ons souvenir. De waard vermeldde toen al lachend dat we nu echte Ierse landlords zijn. We keken verwonderd op: volgens zijn uitleg hadden we samen met het stukje land een echte Ierse adellijke titel verworven. Voortaan checkten we in hotels in als lord en reserveerden we onze tafel op restaurant als Ierse edellieden. Tijdens onze reis kochten we nog kleine stukken grond bij Roscommon en Strandhill.

Als u dus een Ierse adellijke titel koopt, staat vooral het genot om van adel te zijn centraal. Het is namelijk geen erfelijke adellijke titel of traditionele adel, waarvan het lidmaatschap privileges met zich meebrengt. De adellijke titel wordt weliswaar geen vast onderdeel van uw eigen burgerlijke naam. Als pseudoniem mag u wel overal optreden met de adellijke titel lord en lady. Meer privileges ontvangt u door de aankoop van het stuk grond en de adellijke titel niet. Ierland is namelijk een republiek waarin de adel geen speciale rechten heeft. Dat is echter ook een voordeel: zo valt het gewoonweg niet op dat u de adellijke titel gekocht of op een andere manier verworven heeft.

Met een lordtitel in uw naam en op uw visitekaartje trekt u gegarandeerd de aandacht. Het is ongetwijfeld erg leuk om als edelman door het leven te gaan. Bovendien beschouwt een groot deel van de mensen u als erg prominent – dankzij een adellijke titel wordt u opvallend anders bekeken. Voortaan hangt er een voorname uitstraling rond u. Bovendien is uw eigen grondbezit in Ierland ideaal als reisbestemming voor uw volgende vakantie.

Van de middeleeuwen tot vandaag – de geschiedenis van lord en lady

De geschiedenis van lords en lady’s is lang. Een lord is heerser over het land. Belangrijke personen in het Verenigd Koninkrijk worden ook vandaag nog als lord aangesproken. Zeker de ‘Lord en Lady of the Manor’ zijn legendarisch.

Etymologische afkomst van het woord ‘lord’

Het begrip ‘lord’ is afkomstig van het oude Engelse woord ‘hläfweard’. Dat beschrijft een Germaans gebruik waarbij het stamhoofd zijn volgelingen voedsel verstrekte. Over het algemeen duiden lord en lady op edellieden van beide geslachten. Er zijn echter ook uitzonderingen. De ‘Lord of Mann’ is een titel van de koningin. Lord Mayors kunnen eveneens van het vrouwelijke geslacht zijn, hoewel de scheiding tussen man en vrouw wijdverspreid is.

Belang van ‘Lord of the Manor’ in de loop der tijden

Al in 1066 werd de titel ‘Lord of the Manor’ geïntroduceerd in het Engelse feodale systeem. Een van de belangrijkste opdrachten was zijn functie binnen de rechtspraak. De lord was ongelooflijk machtig. De invloed van een ‘Lord of the Manor’ is ondertussen natuurlijk verminderd. Het feodale adellijke systeem werd vervangen door een democratisch stelsel. Toch staan de ‘Lord of the Manor’ en landlords in het Verenigd Koninkrijk nog steeds in hoog aanzien.

Erkenning van de adellijke titel vandaag

Door talrijke geschillen in het Verenigd Koninkrijk mogen de adellijke titels lord en lady nog steeds gedragen worden. In deze gevallen bepleiten de nakomelingen dat ze land geërfd hadden nog voor er sprake was van de moderne, Britse regering. In hun Britse paspoort en identiteitsdocumenten staan vaak historische titels, die wijzen op erkenning en prestige. Als u mede-eigendom aan een stuk grond verwerft en u zich voortaan lord of lady mag noemen, zijn dat in de eerste plaats pseudoniemen. Het kost veel moeite om die titels in Duitsland in uw identiteitsdocumenten te laten opnemen. Door een elegante verschijning, de oorkonde en een wapen gelooft echter iedereen ook zo dat u echt van adel bent.