Onze titels » Minerva: ridder, consul & senator

De Minerva-orde: ridder, consul en senator worden – een eigen adellijke titel kopen!

De geheimzinnige Minerva-orde is gehuld in talrijke mythes, verhalen en geruchten. Als u deel wil uitmaken van de gedecentraliseerde en niet-religieuze vereniging, kunt u een titel kopen. De titel van een naam uit de orde kunt u wettelijk dragen. Een naam kunt u zelf kiezen – een combinatie van uw eigen naam met een titel als ridder, consul of senator is erg in trek. U heeft echter schier onbeperkte mogelijkheden voor de naamkeuze.

Vooral belangrijk om te weten is dat u door uw toetreding tot de Minerva-orde en het gebruik van een adellijke naam geen verbintenissen aangaat. Er gaan ook geen regelmatige kosten mee gepaard. U ontvangt wel een authentieke oorkonde voor uw aanstelling als consul, senator of ridder.

Bij de Minerva-orde ontvangt u een titel die u altijd officieel kunnen dragen. Hoewel de aanduidingen senator of consul diplomatieke titels zijn, mag u deze gebruiken. Bij voorkeur voegt u echter ‘van de Minerva-orde’ toe. Zo vermijdt u verwarring en misverstanden: bijv. in de VS zijn er senatoren; het begrip ‘consul’ wordt ook gebruikt in consulaten.

Minerva-orde

De Minerva-orde is een gemeenschap van leden. De gedecentraliseerde en niet-religieuze gemeenschap staat open voor iedereen. Iedereen kan Minerva-ridder worden. Vrouwen krijgen de titel ‘lady’. Ook in het openbaar mag u de officiële naam van de orde dragen. U mag op alle gelegenheden rechtmatig onder deze naam optreden.

De naam van de orde is afkomstig van de godin Minerva. Ze wordt beschouwd als beschermvrouwe van handwerk en ambachten. In de loop der tijden werd de godin Minerva beschermgodin van wijsheid, kunst en kennis. Wie deze deugden nauw aan het hart liggen en zich met de waarden kan identificeren, zal zich in de Minerva-orde thuis voelen!

Lid worden van de Minerva-orde!

Wie lid wil worden van de Minerva-orde, moet rekening houden met enkele basisvoorwaarden. De Minerva-orde is geen religieuze gemeenschap. De toetreding tot de orde verschilt dan ook aanzienlijk van de toetreding tot een kerkgemeenschap. De leden van de Minerva-orde volgen in hun leven belangrijke principes. Centraal staat daarbij het belang van vorming. Het leven van leden van de Minerva-orde staat in het teken van een goede algemene vorming en morele principes. Miskenning van staat, religie of goede zeden is niet op zijn plaats – wie lid wil worden van de Minerva-orde, moet deze principes naleven. Voor u kiest voor een titel binnen de Minerva-orde, moet u zich hiervan bewust zijn.