Onze titels » Schotse laird & lady

Schotse adellijke titels kopen – laird en lady worden

Niet alleen in Duitsland, Engeland en Zweden zijn adellijke titels in zwang. Ook Schotland staat bekend om zijn adel. In Schotland houden diverse streken verband met adellijke titels. De Schotse wetgeving stipuleert dat bij de aankoop van grond de koper ervan bijv. ‘Glencairn’ en ‘John O’Groats’ aan zijn naam mag toevoegen. Wie zijn naam wil aanvullen met een echte, wettelijke adellijke titel, kan nadenken over een Schotse adellijke titel. De aanduiding ‘laird of’ en ‘lady of’ klinkt ongelooflijk interessant en voornaam. Maar dat is nog niet alles … Als u bij ons een adellijke titel uit Schotland koopt, krijgt u een authentieke, echte oorkonde, die twee dingen bevestigt: enerzijds bent u voortaan mede-eigenaar van een stuk grond in Schotland en anderzijds mag u daardoor wettelijk de bijbehorende adellijke titel dragen.

Schotse adel en landbezit

In Duitsland of Engeland zijn adellijke titels meestal erfelijk, wat betekent dat ze aan eigen nakomelingen worden doorgegeven. Bovendien kunt u ook door huwelijk of adoptie van adel worden. Dat verloopt anders bij Schotse adellijke titels: deze zijn verbonden met grondbezit in Schotland. Als u in Schotland een stuk grond koopt, heeft u recht op een adellijke titel. Voortaan mag u zich laird of lady noemen.

Laird of lord?

De Schotse aanduiding ‘laird’ komt in grote lijnen overeen met de Engelse aanduiding ‘lord’. Er zijn echter ook belangrijke verschillen tussen de adellijke titels ‘laird’ en ‘lord’. De Engelse adellijke titel ‘lord’ is een aanduiding voor een hoge Engelse edelman. Het Schotse ‘laird’ is daarentegen geen edelman in de gebruikelijke zin. Het is eerder een aanspreektitel die aangeeft dat deze persoon in Schotland grond bezit. Aangezien vroeger grondbezit absoluut niet vanzelfsprekend was, duidden de titels ‘laird’ en ‘lady’ op eerbied.

Schotse adellijke titels kopen en dragen

Aan wie zich een Schotse laird of een Schotse lady wil noemen, bieden we een prachtige gelegenheid. Het bezit van een stuk grond in Schotland geeft meteen recht op het dragen van deze titels. Daarbij is het niet van belang of u bij geboorte van adel bent. Het gaat enkel om het bezit van grond en bodem. De aankoop van een stuk grond in Schotland brengt echter enorme kosten en een heleboel formaliteiten met zich mee.

Als u de grond in Schotland niet belangrijk vindt en meer belang hecht aan de titel van laird of lady, hebben wij voor u een oplossing. Wij beschikken namelijk over grond in Schotland, waarmee adellijke titels verbonden zijn. Door de aankoop van een adellijke titel wordt u mede-eigenaar van een stuk grond. Er is geen minimale oppervlakte bepaald. Het volstaat dan ook een perceel van ca. 30 x 30 cm Schotse grond aan te kopen. Voortaan mag u zich Schotse laird of lady noemen.

Naamrecht bij Schotse adellijke titels

U kunt nu zonder problemen een Schotse naamstoevoeging gebruiken. In Duitsland wordt deze beschouwd als een soort pseudoniem, waardoor u met deze titel mag ondertekenen, visitekaartjes afdrukken, een hotelkamer reserveren of publiekelijk optreden. Er zijn geen juridische privileges of verplichtingen van de Schotse adel verbonden met de aanduiding laird of lady. Ook dat is niet erg, aangezien ook de nakomelingen van echte Duitse adellijke families geen specifieke rechten hebben. Door de afschaffing van de adelstand mogen ze evenveel en even weinig als een echte edelman, die zijn adellijke titel verkreeg als nakomeling van een adellijke familie. Een Schotse adellijke titel staat dan ook enkel garant voor plezier: bij uw verschijning als Schotse edelman zult u ongetwijfeld nieuwsgierige, verbaasde en eerbiedige blikken oogsten.