Onze titels » Tsaar & tsarina Rusland

Tsaar of tsarina van Marinovka worden!

Tsaar en tsarina zijn Russische adellijke titels. De tsaar is een heerser, een machtig persoon in Rusland met invloed over een bepaald gebied. De titel ‘tsaar’ staat niet alleen: bij ons kunt u de titel ‘tsaar’ of ‘tsarina van Marinovka’ kopen. Dankzij onze partner uit de regio Basjkirostan in het zuidwesten van Rusland kunt u de adellijke titel bij ons kopen. Daarbij wordt u mede-eigenaar van een stuk grond – een klein stuk bos met een open plek in Marinovka. Na afspraak kunt u dat stuk vanzelfsprekend ook bezoeken en gebruiken. Zo heeft u bij de aankoop van uw adellijke titel meteen een aantrekkelijke bestemming voor uw volgende vakantie: uw eigen stukje grond in de Russische regio Basjkirostan. Als tsaar en tsarina van Marinovka zijn uw kinderen ‘prins’ en ‘prinses’.


Ga wat naar links. Volg deze weg 20 km tot de plaats Nordovka. Hier rijdt u naar links tot het plaatsje Allagoevat. Aan het einde van het dorp ziet u het bos, door de bewoners Marinovka genoemd: hier bevindt zich uw buitenverblijf in Rusland. Dat kunt u het best volgen als u omschakelt naar ‘kaart’ of ‘satelliet’. De exacte coördinaten zijn 53°13’00.1″N 55°31’44.9″E – u kunt ze ook op Google Maps opzoeken. Helaas is er geen Street Views vanuit Allagoevat.


De titel van tsaar gaat terug op een lange geschiedenis. Al sinds de middeleeuwen worden Russische heersers ‘tsaar’ genoemd. De eerste monarch die de titel ‘tsaar’ gebruikte, was Vladimir, de grootvorst van Kiev. De titel werd aanvankelijk officieus gebruikt. De aanduiding werd pas in de middeleeuwen een officiële titel. De bekende, befaamde en gevreesde Ivan de Verschrikkelijke was de eerste officieel gekroonde tsaar in Groot-Rusland. Hoewel de heersers in de loop van de tijd ook andere titels kregen, zoals ‘imperator’, bleef de aanduiding ‘tsaar’ behouden. Ook nu nog zijn er in Rusland tsaren en tsarina’s met hun nakomelingen. Ook u kunt nu deze titel kopen en in Rusland grond verwerven.

Functie van de tsaren

Politiek en religie – in deze beide bereiken speelden tsaren een cruciale rol. Na de val van Constantinopel restten er nog weinig verdedigers en beschermers van de orthodoxe kerk. De belangrijkste opdracht van de Russische tsaar was de bescherming van de Russisch-orthodoxe kerk. Die nauwe verbinding tussen orthodoxe kerk en Russische tsaar bestaat ook vandaag nog.

Kroning van roemrijke tsaren in Rusland

In het verleden was de kroning van tsaren een dure, omvangrijke, maar favoriete procedure. Talloze edellieden uit heel het Russische rijk kwamen meevieren. De uitgebreide macht van een tsaar weerspiegelde zich ook in het kroningsproces. De tsaar moest zijn eigen kroon opzetten, aangezien niemand zijn gelijke was. Tijdens de ceremonie zorgden gebeden en gezang voor een onvergetelijke sfeer. De overdracht van scepter, kroon en rijksappel stond symbool voor de macht van de tsaar. Deze regalia duidden op de positie van de tsaar in Rusland. Na de kroning van de tsaar en tsarina vond een overvloedig avondmaal plaats.

Al in het verleden was de kroon van de Russische tsaar een van de waardevolste machtssymbolen ter wereld. In 1920 werd de kroon geschat op meer dan 50 miljoen dollar. Meer dan 5000 edelstenen sieren de kroon. In de Russische geschiedenis mochten slechts acht tsaren deze kroon dragen. Hoewel u deze eer nooit zult krijgen, kunt u toch als tsaar of tsarina optreden dankzij de aankoop van de adellijke titel met landbezit in Rusland.

De verschillende heersende geslachten in Rusland

Rusland en het Russische rijk blikken terug op een lange, bewogen geschiedenis. Vanzelfsprekend kenmerken talrijke belangrijke geslachten de lotgevallen van het Euraziatische land. Een van de bekendste geslachten die over Rusland heersten, zijn de Romanovs. Tsaar Peter de Grote was slechts één van de talloze Russische heersers uit deze lijn. De Romanovs viel met Michaël I in de 17e eeuw de eer te beurt een heerser over het Russische rijk te leveren.

Wie kent haar niet? Catharina de Grote drukte als geen andere vrouw een stempel op de geschiedenis van Rusland. De Duitse prinses trouwde met de Russische tsaar Peter III. Na een naamsverandering en bekering tot het Russisch-orthodoxe geloof zette Catharina de Grote haar eigen man af na een coup. Vertrouwelingen van Catharina vermoordden haar echtgenoot. Vervolgens heerste Catharina de Grote over het Russische Rijk. Ze staat nog steeds bekend voor haar investeringen in onderwijs, wetenschap en voor talrijke hervormingen. Catharina de Grote leverde een belangrijke bijdrage aan de opkomst van het Russische Rijk. Over Catharina de Grote wordt verteld dat ze als Russische tsarina talrijke minnaars en affaires had.

1917 luidde het einde in van het Russische tsarisme. De laatste regerende tsaar van Rusland was Nicolaas II. Tijdens de Russische revolutie moest deze laatste monarch in 1917 vertrekken. Na de oprichting van het Russische parlement, de Doema, werd de hele familie tsaren geëxecuteerd – een bloedig, vreselijk einde van de heerschappij van de Russische tsaren en monarchie.

Russische tsaar & tsarina worden en adellijke titel kopen!

De Russische adellijke titel is beschikbaar in combinatie met landbezit. Aangezien u bij de aankoop van een adellijke titel bij ons ook mede-eigendom over de grond krijgt, mag u voortaan de titel dragen. Ga als Russische tsaar of tsarina door de wereld en maak indruk op uw omgeving. Dat is een koud kunstje dankzij het wapen, de oorkonde en de titel.