Titel dragen » Adellijke titel vormen

Adellijke titel kopen – voor iedereen de juiste adellijke titel

Als u bij ons een adellijke titel koopt, zijn er verschillende varianten beschikbaar. Eerst dit: als eigenaar van een adellijke titel met oorkonde en wapen profiteert ook uw familie van uw status als edelman. Alle adellijke titels worden automatisch geërfd door de rest van uw familie. Ook uw partner en kinderen worden van adel. Natuurlijk krijgt niet alleen u een oorkonde, maar is er een voor alle gezinsleden. Afhankelijk van uw titel krijgen uw partner en kinderen een gepaste adellijke titel:

keurvorst – keurvorstin – keurprinses – keurprins

landgraaf – landgravin – prinses – prins

hertog – hertogin – prinses – prins

vorst – vorstin – erfprinses – erfprins

graaf – gravin – freule – erfgraaf

Keurvorst en keurvorstin

Wie als keurvorst door het leven wil, kan terugblikken op een adellijke titel met een lange geschiedenis. De keurvorst was een van de zeven en later tien vorsten van het Heilige Roomse Rijk met de hoogste rang. Sinds de 13e eeuw beschikten de keurvorsten over het kiesrecht voor de Rooms-Duitse koning. Het woord ‘keurvorst’ is gebaseerd op het Middelhoogduitse woord ‘kur’. Dat betekent ‘keuze’ – denk maar aan ‘keur’, ‘keus’.

Landgraaf en landgravin

Landgraaf is de titel van een vorst. De landgraaf was meer dan een gewone graaf. In de middeleeuwen waren er in het Heilige Roomse Rijk verschillende soorten graven. Naast de mark- en paltsgraaf speelde ook de landgraaf een belangrijke rol. Aangezien hij gelijkgesteld was met een hertog, stond een landgraaf in hoog aanzien. De gebruikelijke aanspreektitel voor een landgraaf was ‘hoogheid’ – dat kunt u vandaag waarschijnlijk niet meer verwachten. Desondanks staat vast dat u als ‘mijnheer de landgraaf’ of ‘mevrouw de landgravin’ bijzonder zult opvallen.

Hertog en hertogin

Traditioneel was de hertog een Germaans bevelvoerend generaal. Gedurende een veldtocht kozen de vrije mannen de hertog. De soldaten konden daarover stemmen. Vooral aanzien en oorlogservaring waren doorslaggevend.

Vorst en vorstin

De adellijke titels vorst en vorstin zijn algemene aanduidingen en adellijke titels voor heersers. Landsheren regeerden over een bepaalde regio, het zogenoemde vorstendom. Ze werden tot vorst verheven en kregen een adellijke titel.

Graaf en gravin

Vaak voorkomende en favoriete adellijke titels zijn graaf en gravin. Al in het Frankische Rijk waren het koninklijke functionarissen, die in een bepaald administratief gebied, het graafschap, de koninklijke rechten uitoefenden. De graaf was gedeeltelijk plaatsvervanger van de koning en keizer. Een eenvoudige graaf was een edelman. Talrijke adellijke titels werden van de graaf afgeleid en wezen op een verkregen positie: landgraaf, markgraaf of paltsgraaf.