Titel dragen » Erecodex van de adel

Als edelman draagt u niet alleen een adellijke titel. Hoe authentieker u zich voordoet, des te eerder geloven mensen dat u echt van adel bent. De erecodex van de adel is doorslaggevend voor het gedrag van edellieden. De gedragsregels van de adel zijn samengevat in de zogenoemde erecodex. Deze werd al op 2 september 1989 in het Portugese Porto vastgelegd. Bij de uitwerking was CILANE toonaangevend als bevoegde commissie voor de Europese adel. Alle edellieden dienen te handelen volgens de erecodex. Wie bij ons een adellijke titel koopt, moet ook de basiswaarden van de erecodex kennen.

We sommen de drie belangrijkste waarden van de adel voor u op.

1. Morele waarden

Intellectuele morele waarden zijn van meet af aan kenmerkend voor het leven van de adel. Een voorname verschijning en respect voor diverse tradities maken deel uit van het dagelijkse leven van elke edelman en edelvrouw. Ongeacht van welke religie of cultuur – respect is altijd obligatoir. Bovendien staan de waardigheid van een persoon, tolerantie, mensenrechten, sociale positie, rechtschapenheid, een erewoord en een betrouwbare uitvoering van verplichtingen centraal in de erecodex voor edellieden. Als edelman dient u uw intellectueel-morele verplichtingen na te komen en moderne, verlichte waarden na te streven.

2. Maatschappelijke waarden

De waaier aan maatschappelijke waarden als onderdeel van de erecodex voor edellieden is enorm. Het leven van een edelman wordt bepaald door verantwoordelijkheidsgevoel en vrijheid. Bovendien streeft een edelman succes na. Hoog in het vaandel draagt hij het verwerven van talenkennis, het behoud en versterken van de geest en het streven naar professionaliteit in plaats van middelmatigheid. Ondernemingszin, maatschappelijke verantwoordelijkheid en een positieve houding ten opzichte van Europa maakten en maken deel uit van de adel. Edellieden bekommeren zich bovendien om het welzijn van anderen, gedragen zich beleefd, komen op voor hun vaderland en zetten zich in voor milieubescherming. Het typische adellijke wereldbeeld omvat bovendien het behoud van natuurlijke grondstoffen en een gerechtvaardigde, gepaste nationale trots. Wie deze waarden uitdraagt, is op de goede weg om een echte edelman te worden.

3. Familiale waarden

Ook familiale waarden maken deel uit van het leven van edellieden. Als u zich inzet voor familiale activiteiten, een sterk gezinsverband en het gezin als hoeksteen van de samenleving, bent u geschikt als edelman. De adellijke erecodex vermeldt daarenboven de waardering van het huwelijk, tolerantie ten opzichte van ouders en een respectvolle herinnering aan overledenen. Het behoud van familiale tradities en solidariteit binnen zorgen het gezin zorgen ervoor dat u voortaan deel uitmaakt van een echte adellijke familie.