Titel dragen » Naamsverandering

De adellijke titel en het naamrecht

Voor veel nieuwe edellieden is de aankoop van een adellijke titel slechts de eerste stap. Op lange termijn is het de bedoeling dat de adellijke titel niet alleen op visitekaartjes e.d. pronkt – deze staat ook prima op uw identiteitskaart. De aankoop van een adellijke titel is in elk geval eenvoudiger dan de registratie ervan op uw identiteitskaart. Het Duitse naamrecht is op dat vlak een streep door de rekening.

Het naamrecht in Duitsland

In Duitsland omvat het naamrecht talrijke regels inzake het dragen van een naam. Het naamrecht regelt welke naam u mag dragen en op welke voorwaarden u uw burgerlijke of publiekrechtelijke naam kunt wijzigen. Het naamrecht omvat bovendien ook het recht om andere personen uit te sluiten van onbevoegd gebruik van de naam. Het recht op een naam betekent dat alleen u het recht heeft die naam te dragen. Dat is een absoluut recht, dat een uitdrukking is van het persoonlijkheidsrecht in de grondwet. Het Duitse naamrecht wordt concreet in het Duitse Burgerlijk Wetboek. Als u interesse heeft in een adellijke titel, is het naamrecht belangrijk.

Juridisch onweerlegbaar dragen van de adellijke titel

Onlangs de juridische regeling in het naamrecht is de aankoop van een adellijke titel absoluut niet verboden of illegaal. Bij de adellijke titel gaat het in Duitsland eerder om een pseudoniem. De aankoop van een pseudoniem is toegestaan. Bovendien mag u een pseudoniem gebruiken in plaats van uw eigenlijke naam.

De meeste pseudoniemen zijn louter een product van de fantasie. Denk maar aan voetballers die onder een pseudoniem spelen of kunstenaars die hun werk met een fictieve naam ondertekenen. Als u een adellijke titel wenst, kiest u een aristoniem. Dit adellijke pseudoniem is een opwaardering van uzelf en uw burgerlijke naam. Ook pseudoniemen zijn beschermd door het naamrecht. Bij de keuze van een adellijke naam zijn de persoonlijkheidsrechten van andere personen een beperking. Voor het overige mag u een pseudoniem naar keuze bedenken. De weg naar de adel ligt dan voor u open … De registratie van een adellijke titel is in enkele Europese landen wel zonder problemen mogelijk. Zelfs in Duitsland kunt u de adellijke titel in uw identiteitsdocumenten laten opnemen als u die titel in het dagelijkse leven gebruikt als echte naam.

Juridische situatie in Australië, Groot-Brittannië en de VS

Veel edellieden zijn afkomstig uit het Engelse taalgebied. Daarom is het voor u misschien belangrijk het naamrecht daar te kennen. In de VS, Groot-Brittannië of Australië bestaat geen bevoogding van staatswege in de zin van een naamrecht. In het Engelse taalgebied bent u vrij in de keuze van een naam. U kunt de naam kiezen, veranderen of dragen zoals u zelf wil.

Na de keuze van een naam stelt u een zogenoemde ‘deed poll’ op. Daarmee gaat u naar de bank, uw contractuele partners enz. Vanaf dan kunt u uw nieuwe naam gebruiken voor uw rekeningen, kredietkaarten, identiteitsdocumenten en lidmaatschappen. Dat is allemaal mogelijk dankzij de ‘deed poll’,

een bewijs voor de naamsverandering. Dat document wordt ook wel ‘deed of change of the name’ genoemd. Het wordt niet opgesteld door officiële instanties van een land. U maakt het document zelf en het moet alleen voldoen aan de formele eisen om uw naam te veranderen.

Het Engelse naamrecht is gebaseerd op de zogenoemde ‘common law’, dat in tegenstelling tot het Romeins-Germaanse recht geen publieke beperkingen kent. Het Engelse recht kent de meest liberale regelgeving van Europa inzake het naamrecht. Wie zijn adellijke titel in zijn paspoort wil laten opnemen, heeft daarvoor de beste kansen in het Engelse taalgebied. Zonder veel moeite wordt uw adellijke titel zo uw nieuwe wettelijke naam.

In de common law is een wettelijke naam de naam die een persoon feitelijk gebruikt. Iedereen kan zijn naam naar eigen goeddunken veranderen en gebruiken. Er zijn geen inhoudelijke beperkingen, tenzij u oneerlijke bedoelingen heeft. Er is echter een klein addertje onder het gras: alleen inwoners van het taalgebied kunnen hun naam veranderen. De naamsverandering wordt bovendien niet erkend in Duitsland, maar wel in grote delen van de wereld.

Desondanks kunt u altijd een adellijke titel dragen – misschien niet in uw identiteitsdocumenten, maar u kunt wel overal verschijnen als edelman of edelvrouw.