Titel dragen » Registratie identiteitsdocumenten

Adellijke titel op identiteitskaart – zo gebeurt de registratie

Een handtekening met een pseudoniem is bindend en toegelaten. Dat geldt wel alleen als uw identiteit duidelijk vaststaat. Dat is echter geen probleem, aangezien een pseudoniem en adellijke titel de burgerlijke naam meestal alleen aanvullen of erop alluderen. Als u een overeenkomst ondertekent met een pseudoniem, volstaat dat voor de wettelijke schriftelijke vereisten. Volgens de Duitse wetgeving is het niet belangrijk welke naam onder de overeenkomst staat. Het volstaat dat de contractuele partner uw identiteit kent om het afsluiten van de overeenkomst rechtsgeldig te maken.

Registratie in paspoort

Velen dromen ervan om hun adellijke titel in het paspoort te laten registreren. Bij het bevoegde bevolkingsbureau kunt u een aanvraag indienen om het pseudoniem op te nemen in uw identiteitsdocument. De autoriteiten beslissen dan of de adellijke titel voortaan in uw identiteitsdocumenten zal staan. Het bevolkingsbureau hanteert daarbij als norm dat u landelijk onder het pseudoniem bekend moet zijn.

Indictale bewijsvoering van het belang van de adellijke titel

De beslissing van het bevolkingsbureau is een discretionaire beslissing. De autoriteiten besluiten naar eigen inzicht of uw adellijke titel en pseudoniem zo belangrijk zijn dat ze op uw identiteitskaart en paspoort geregistreerd moeten worden. Het is dus uw taak om de autoriteiten van dat belang te overtuigen en geloofwaardig te maken. De volgende bewijzen komen daarvoor bijv. in aanmerking. Hoe meer bewijzen u kunt aanbrengen, des te waarschijnlijker is een positief antwoord van de autoriteiten.

– registratie van een domein met de adellijke titel
– lidmaatschap in verenigingen met het pseudoniem
– registratie van een merk
– krantenartikel met het pseudoniem
– bevestiging van bureaus, zakenpartners, vrienden en kennissen
– sociale media
– inschrijving van een activiteit met het pseudoniem