Titel dragen » Uw eigen wapen

Een adellijke titel? Niet zonder uw eigen wapen!

Wie ‘adel’ zegt, denkt ook meteen aan een familiewapen. Als u bij ons een adellijke titel koopt, krijgt u er ook een eigen wapen bij. Het unieke familiewapen van uw adellijke familie werd door ons speciaal voor uw adellijke titel ontworpen. U bent dan niet alleen voor het eerst in het leven van adel, maar beschikt bovendien waarschijnlijk ook voor het eerst over een eigen familiewapen.

Over het algemeen is een familiewapen een wapenschild van personen en families. Volgens het Duitse gewoonterecht krijgen alleen pasgeboren kinderen in een familie een familiewapen. Een familiewapen wijst op de samenhorigheid binnen een familie. Na de geboorte krijgen zowel vrouwelijke als mannelijke nakomelingen het wapen. Zolang kinderen de naam van de familie dragen, hoort ook het familiewapen bij hen. Als na een huwelijk een andere naam gekozen wordt, is de tijd van het familiewapen voorbij. Conform het gewoonterecht is het wapenrecht in het algemeen en het familiewapen in het bijzonder beschermd – dat geldt al doordat het aanleunt bij het naamrecht, beschermd in de grondwet.

Niet elk wapen wordt echter beschermd door de wet. Wettelijke bescherming geldt alleen voor familiewapens die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Enerzijds moet er sprake zijn van individueel onderscheidende kenmerken, waardoor het karakteristiek is. Een familiewapen moet dus duidelijk aan één familie toe te schrijven zijn. Omvangrijker privaatrechtelijk beschermd zijn zowel wapens van juridische personen als familiewapens van natuurlijke personen. Terwijl bij particulieren het wapenrecht volgens het gewoonterecht geldt, is voor ondernemingen het wettelijk geregelde merkenrecht van toepassing.

De artistieke vrije vormgeving van een wapen valt onder het auteursrecht. Een wapen heeft de vorm van een schild, gebaseerd op een schild uit de middeleeuwen, dat personen moest beschermen. Daaruit vloeit de betekenis van een familiewapen voort: een symbolische bescherming van de familie tegen het kwade. Sommige familiewapens verwijzen naar de verheffing in de adelstand. Het is een gebruik dat elke edelman bij zijn verheffing in de adelstand over een eigen familiewapen beschikt. Vroeger waren de wapens vaak erg opvallend en rijk versierd, terwijl moderne familiewapens over het algemeen vrijere en minimalistische vormen hebben. U mag gerust benieuwd zijn welk familiewapen op u wacht als u een adellijke titel kiest.

Geschiedenis van de wapens

Het wapen stamt uit de middeleeuwen. Oorspronkelijk gold het als een onderscheidingsteken op een schild. Als ridders en edellieden de strijd ingingen, kon iedereen zien tot welke familie ze behoorden. De klassieke wapenschilden ontstonden tijdens de kruistochten in de 12e eeuw. Door de zware en gesloten harnassen konden grote legers nauwelijks vriend en vijand onderscheiden. Zolang een edelman zijn zwaard met wapen in zijn hand hield, kon hij zonder problemen herkend worden. Hij droeg de wapens van zijn geslachten, familie en zelfs natie niet alleen op zijn schild, maar ook op zijn helm.

In de loop van de decennia en eeuwen ontwikkelden de wapens en hun betekenis zich continu. Door de opgang van toernooien won heraldiek geleidelijk aan belang. Liefhebbers van wapenkunde hielden ervan de wapens met diverse kleuren en verschillende symbolen te identificeren en nieuwe wapens te creëren.

Individueel wapen bij de adellijke titel

Als u interesse heeft in een adellijke titel, krijgt u meteen ook een familiewapen. Dat wapen is alleen van u. Het wordt geïndividualiseerd met speciale tekens. Als u naast uw adellijke titel ook een wapen draagt, is de eerste indruk meteen geslaagd: u kunt voortaan zonder problemen verschijnen als edelman. Bij alle titels krijgt u van ons een vectorbestand. Dat bezorgen we u op verzoek graag in CDR-formaat. Wijzigingen aan uw nieuwe wapen zijn geen enkel probleem voor een graficus.

Vertel gewoon uw verwachtingen en laat uw familiewapen helemaal naar wens maken.

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks bij ons terecht voor hulp. Sinds 1999 hebben we namelijk niet alleen ontelbare adellijke titels verkocht, maar ook talloze wapens gecreëerd en individuele wijzigingen uitgevoerd. Als u kleuren, symbolen of dieren wil veranderen, is dat geen probleem.

In samenwerking met onze externe graficus Tomala kan aan al uw verzoeken voldaan worden. De kleur kan meteen bij de bestelling veranderd worden, voor ingewikkeldere wijzigingen betaalt u extra. Na een vrijblijvend aanbod van onze graficus kunt u zelf beslissen of u uw wapen wil wijzigen. De contactgegevens van de graficus krijgt u altijd automatisch vlak na de bestelling van de adellijke titel en het wapen.