Verklaring inzake gegevensbescherming

Verklaring inzake gegevensbescherming

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel vereist, noch vereist voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Indien u deze niet verstrekt, heeft dat geen gevolgen. Dit geldt alleen indien bij de volgende verwerkingen niet anders wordt vermeld. ‘Persoonsgegevens’: alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Serverlogfiles: u kunt onze webpagina’s bezoeken zonder informatie over uw persoon te geven. Bij elke toegang tot onze website worden door uw internetbrowser gebruiksgegevens aan ons of onze webhosting/IT-dienstverlener doorgegeven en opgeslagen in loggegevens (zogenaamde serverlogfiles). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgevraagde pagina, de datum en tijd van de oproep, het IP-adres, de verzonden hoeveelheid gegevens en de vragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1 lit. f AVG voor ons gerechtvaardigde belang bij het garanderen van een storingsvrije werking van onze website en het verbeteren van ons aanbod.

Klantaccount bestellingen

Klantaccount
Bij het openen van een klantaccount verzamelen wij uw persoonsgegevens in de daar vermelde omvang. De gegevensverwerking is bedoeld om uw winkelervaring te verbeteren en de verwerking van bestellingen te vereenvoudigen. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1 lit. a AVG met uw toestemming. U kan uw toestemming te allen tijde door een mededeling herroepen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de herroeping daarvan. Uw klantaccount wordt vervolgens verwijderd.

Verzamelen, verwerken en delen van persoonsgegevens bij bestellingen Bij de bestelling verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren en af te handelen en uw verzoeken te verwerken. Bij het afsluiten van een overeenkomst moet u de gegevens ter beschikking stellen. Het ontbreken daarvan leidt ertoe dat geen overeenkomst kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1 lit. b AVG en is vereist voor het uitvoeren van een overeenkomst met u. Het delen van uw gegevens vindt bijvoorbeeld plaats aan de door u gekozen postorderbedrijven en aanbieders van dropshipping, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen leven wij strikt de wettelijke voorschriften na. De omvang van de gegevensoverdracht is tot een minimum beperkt.

Contact

Verzamelen en verwerken bij gebruik van het contactformulier
Bij het gebruik van het contactformulier verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) uitsluitend voor zover u deze verstrekt. De gegevensverwerking is bedoeld om contact op te nemen. Als u uw bericht verzendt, stemt u in met de verwerking van de verstrekte gegevens. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1 lit. a AVG met uw toestemming.
U kan uw toestemming te allen tijde door een mededeling herroepen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de herroeping daarvan. Uw e-mailadres gebruiken wij alleen om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens gewist, tenzij u akkoord gaat met verdere verwerking en gebruik.


Betalingsdienstaanbieders

Gebruik van PayPal
Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan de PayPal-privacyverklaring. Deze vindt u op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Gebruik van de Klarna check-out
De check-outoplossing wordt geleverd door de Klarna AB (Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden) en maakt gebruik van cookies om u een ideale, aangepaste online-ervaring te geven wanneer u de check-out gebruikt. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1 lit. a AVG met uw toestemming. U kan uw toestemming te allen tijde herroepen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de herroeping daarvan. U kunt daartoe het opslaan van cookies verhinderen door de overeenkomstige technische instellingen in uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt benutten.
Een gedetailleerde lijst van cookies en een uitleg van uw doel vindt u hier https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_at/checkout.pdf.

Cookies Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser duidelijk geïdentificeerd kan worden als de website opnieuw wordt opgevraagd. Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom hebt u de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u vóór het instellen van cookies op de hoogte worden gebracht en individueel beslissen over de aanvaarding en de opslag van de cookies en de verzending van de betreffende gegevens voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Wij wijzen er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Hieronder vindt u links om te zien hoe u de cookies kunt beheren (o.a. uitschakelen) bij de belangrijkste browsers: Chrome-browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Technisch noodzakelijke cookies Tenzij hieronder in de verklaring inzake gegevensbescherming anders wordt vermeld, gebruiken wij alleen deze technisch noodzakelijke cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser ook na een verandering van de pagina’s te herkennen en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Daarvoor moet de browser ook na het veranderen van pagina’s worden herkend. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1 lit. f AVG voor ons gerechtvaardigde belang bij het garanderen van een optimale functionaliteit van onze website evenals van een gebruiksvriendelijke en efficiënte vormgeving van ons aanbod. U hebt het recht om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1 lit. f AVG.

Analyse reclame

Gebruik van Google Analytics
Op onze website gebruiken wij de webanalysedienst Google Analytics van Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; ‘Google’). Indien u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor uw gegevens. Google Ireland Limited is derhalve de met Google gelieerde onderneming die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
De gegevensverwerking is bedoeld voor de analyse van deze website en haar bezoekers evenals voor marketing- en reclamedoeleinden. Daartoe gebruikt Google in opdracht van de beheerder van deze website de verkregen informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om verslagen over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten i.v.m. het gebruik van de website en van het internet voor de beheerder van de website uit te voeren. Hierbij kan o.a. de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van het opvragen van de website, klikpad, informatie over de door u gebruikte browser en apparaat, bezochte pagina’s, referrer-URL (webpagina waarmee u onze webpagina hebt opgevraagd), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics heeft verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en telpixels, waardoor u het gebruik van de website kunt analyseren. De zo verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gezien aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Op deze website is IP-anonimisering ingeschakeld. Daardoor wordt uw IP-adres door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de EEG voordien ingekort. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort.
Google heeft zich op grond van de EU-VS-privacyovereenkomst ‘privacy shield’ gecertificeerd en heeft zich er dus toe verbonden het Europese privacybeleid na te leven.
De gegevensverwerking, met name het gebruik van cookies, vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1 lit. f AVG om ons gerechtvaardigde belang voor de op de vraag afgestemde en doelgerichte vormgeving van de website. U hebt het recht om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1 lit. f AVG.
U kunt de registratie van de door Google Analytics aangemaakte gegevens inzake het gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de browser-plugin, beschikbaar op de volgende link, te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Om het verzamelen en opslaan van gegevens door Google Analytics voor alle toestellen te voorkomen, kunt u een opt-outcookie gebruiken. Opt-outcookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet de opt-out op alle gebruikte systemen en toestellen instellen, zodat deze volledig werkt. Als u de opt-outcookie verwijdert, worden er opnieuw aanvragen naar Google gestuurd. Als u hier klikt, wordt de opt-outcookie ingesteld: Google Analytics uitschakelen.
Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming, zie https://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://www.google.de/intl/de/policies/ en https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.
Gebruik van de Facebook-pixel
Op onze website gebruiken we de remarketing-functie ‘Custom Audiences’ van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS; ‘Facebook’). De toepassing dient om bezoekers van de website op het sociale netwerk Facebook doelgericht aan te spreken met interessante advertenties. Hiervoor is op de website de remarketing-tag van Facebook geïmplementeerd. Via deze tag wordt een directe verbinding tot stand gebracht met de Facebook-servers wanneer u de website bezoekt. Hierbij wordt aan de Facebook-server doorgegeven welke van onze websites u bezocht heeft. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijk Facebook-gebruikersaccount. Als u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u gepersonaliseerde Facebook-ads, specifiek over uw interesses. Uw gegevens worden eventueel naar de Verenigde Staten gezonden. Facebook heeft zich op grond van de EU-VS-privacyovereenkomst ‘privacy shield’ gecertificeerd en heeft zich er dus toe verbonden het Europese privacybeleid na te leven. De gegevensverwerking, met name het gebruik van cookies, vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1 lit. f AVG om ons gerechtvaardigde belang, de bezoekers van de website doelgericht te benaderen met interessante advertenties. U hebt het recht om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1 lit. f AVG. U kunt hier de remarketing-functie ‘Custom Audiences’ uitschakelen. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van de gegevens door Facebook, over uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar de opmerkingen inzake gegevensbescherming van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.

Gebruik van Google Ads conversietracking
We gebruiken op onze website het online-advertentieprogramma ‘Google Ads’ en in dit kader conversietracking (bezoekersanalyse). Google conversietracking is een analysedienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; ‘Google’). Indien u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor uw gegevens. Google Ireland Limited is derhalve de met Google gelieerde onderneming die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Als u op een door Google getoonde advertentie klikt, wordt een cookie voor conversietracking op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en zijn dus niet bedoeld voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij zien dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina werd doorgestuurd. Elke klant van Google Ads krijgt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet via de websites van Ads-klanten getraceerd worden.
De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, is bedoeld om conversiestatistieken te maken. Zo vernemen we het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en werd doorgestuurd naar een website met een conversietrackingtag. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk te identificeren zijn.
Uw gegevens worden eventueel naar de Verenigde Staten gezonden. Google heeft zich op grond van de EU-VS-privacyovereenkomst ‘privacy shield’ gecertificeerd en heeft zich er dus toe verbonden het Europese privacybeleid na te leven.
De gegevensverwerking, met name het gebruik van cookies, vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1 lit. f AVG om ons gerechtvaardigde belang, de bezoekers van de website doelgericht te benaderen met interessante advertenties. U hebt het recht om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1 lit. f AVG.
U kunt gepersonaliseerde advertenties uitschakelen in de instellingen voor advertenties bij Google. Een handleiding daarvoor vindt u op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de
Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden voorkomen door naar de pagina voor het uitschakelen van het Network Advertising Initiative te gaan op https://www.networkadvertising.org/choices/ en de daar genoemde aanvullende informatie over de opt-out uit te voeren. Die cookies worden vervolgens niet opgenomen in de conversiestatistieken.
Meer informatie en de privacyverklaring van Google vindt u op: https://www.google.de/policies/privacy/
Gebruik van de functie van Google Inc. voor remarketing of ‘soortgelijke doelgroepen’.
We gebruiken op onze website de functie van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; ‘Google’) voor remarketing of ‘soortgelijke doelgroepen’. Indien u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor uw gegevens. Google Ireland Limited is derhalve de met Google gelieerde onderneming die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
De toepassing is bedoeld om het gedrag en de interesses van bezoekers te analyseren. Google gebruikt cookies om het gebruik van websites te analyseren, wat de basis vormt voor advertenties over uw interesses. Via de cookies worden de bezoeken aan de website en anonieme gegevens over het gebruik van de website vastgelegd. Persoonsgegevens van bezoekers van de website worden niet opgeslagen. Als u daarna een andere website op het Google display-netwerk bezoekt, krijgt u reclame die zeer waarschijnlijk rekening houdt met voordien opgevraagde producten en informatie.
Uw gegevens worden eventueel naar de Verenigde Staten gezonden. Google heeft zich op grond van de EU-VS-privacyovereenkomst ‘privacy shield’ gecertificeerd en heeft zich er dus toe verbonden het Europese privacybeleid na te leven.
De gegevensverwerking, met name het gebruik van cookies, vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1 lit. f AVG om ons gerechtvaardigde belang, de bezoekers van de website doelgericht te benaderen met interessante advertenties. U hebt het recht om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1 lit. f AVG.
U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door onderstaande link te volgen en de daar beschikbare plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de
Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden voorkomen door naar de pagina voor het uitschakelen van het Network Advertising Initiative te gaan op https://www.networkadvertising.org/choices/ en de daar genoemde aanvullende informatie over de opt-out uit te voeren.
Meer informatie over Google Remarketing en de bijbehorende privacyverklaring vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/

Rechten van betrokkenen en bewaringstermijn

Bewaringstermijn
Na de volledige afhandeling van de overeenkomst worden de gegevens eerst opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, daarna rekening houdend met wettelijke, met name fiscale en commerciële bewaartermijnen, en vervolgens na afloop van de termijn verwijderd, mits u niet akkoord bent gegaan met de verdere verwerking en het verdere gebruik.

Rechten van de betrokkene
U heeft de volgende rechten op grond van de wettelijke bepalingen volgens artikel 15 t/m 20 AVG: recht op inzage, op rectificatie, op wissing, op beperking van de verwerking, op overdraagbaarheid van gegevens.
Bovendien heeft u volgens artikel 21, lid 1 AVG een recht van bezwaar tegen de verwerkingen volgens artikel 6, lid 1 f AVG en tegen verwerking voor directe marketing.

Neem contact met ons op indien gewenst. De contactgegevens vindt u in ons colofon.

Recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
U heeft volgens artikel 77 AVG het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit wanneer u vindt dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig verloopt.

Recht van bezwaar
Als de hier vermelde persoonsgegevens gebaseerd zijn op ons gerechtvaardigde belang volgens artikel 6, lid 1 lit. f AVG, heeft u het recht om, om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, te allen tijde voor de toekomst bezwaar te maken tegen deze verwerkingen.
Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Indien de persoonsgegevens voor directe marketing worden verwerkt, kunt u te allen tijde met een mededeling bij ons bezwaar maken tegen deze verwerking. Na bezwaar stoppen we de verwerking van de betrokken gegevens voor directe marketing.

Laatste update: 23.02.2020

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.