Nasze tytuły " Car i caryca Rosja

Zostać carem lub carycą Marinówki! 

Car lub caryca to rosyjskie tytuły szlacheckie. Car określa rządzącą, potężną osobę w Rosji, która sprawuje władzę nad określonym terytorium. Jednocześnie tytuł cara nigdy nie jest sam - u nas można kupić tytuł "cara" lub "carycy" Marynki. Dzięki naszemu partnerowi z regionu Bachkortostan w południowo-zachodniej części Rosji możesz kupić u nas tytuł szlachecki. Do tego dochodzi współwłasność nieruchomości krajobrazowej. Jest to niewielki kawałek lasu z polaną w Marinówce. Zapraszamy do odwiedzenia i korzystania z kawałka lasu z małą polaną po uzgodnieniu - w tym samym czasie, gdy kupujesz tytuł szlachecki, masz już kuszący cel na następne wakacje: własną posiadłość wiejską w rosyjskim regionie Baszkortostan. Jako Car i Caryca Marinovki, wasze dzieci są "Księciem" i "Księżniczką". 


Skręć trochę w lewo. Podążając tą drogą, po 20 kilometrach dotrzemy do wsi Nordovka. Tutaj skręcamy w lewo i dojeżdżamy do małej wioski Allaguvat. Na końcu wsi znajduje się las, który mieszkańcy nazywają Marinovka, tutaj jest Twoja nowa wiejska rezydencja w Rosji. Najlepiej śledzić go, jeśli przełączysz się na "mapę" lub "satelitę". Dokładne współrzędne geograficzne to 53°13'00.1″N 55°31'44.9″E (można je wyszukać na Google Maps). Niestety, nie ma żadnych widoków na ulicę z Allaguvat.


Tytuł cara ma za sobą długą historię. Rosyjscy władcy od czasów średniowiecza byli uważani za carów. Pierwszym monarchą, który używał tytułu "car" był Włodzimierz, wielki książę kijowski. Używanie tytułu początkowo odbywało się jednak nieoficjalnie. Nazwa ta stała się oficjalnym tytułem dopiero w średniowieczu. Znany, niesławny i budzący strach Iwan Groźny był pierwszym oficjalnie koronowanym carem Wielkiej Rosji. Chociaż z czasem dodano inne tytuły, takie jak "Imperator", określenie "car" pozostało. Carowie i caryce lub ich potomkowie istnieją w Rosji do dziś - teraz i Ty możesz kupić tytuł własności i nabyć rosyjską własność ziemską. 

Funkcja carów 

Polityka i religia - w tych dwóch sferach życia carowie odgrywali znaczącą rolę. Po zniszczeniu Konstantynopola zwolenników i obrońców prawosławia było niewielu. Głównym zadaniem carów rosyjskich była ochrona Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Bliskie stosunki między Cerkwią prawosławną a carami rosyjskimi trwają do dziś. 

Koronacja chwalebnych carów w Rosji 

Koronacja carów w przeszłości była zawsze kosztowną, skomplikowaną i popularną procedurą. Na koronację cara zjechali się liczni możnowładcy i szlachta z całego Imperium Rosyjskiego. Rozległa władza cara przejawiała się również w procesie koronacji. Carowi wolno było włożyć koronę na siebie, bo nikt nie był mu równy. Podczas całej ceremonii modlitwy i śpiewy tworzyły wyjątkową atmosferę. Przekazanie berła, korony i orbity było wyrazem władzy cara. Poszczególne insygnia kształtowały pozycję carów w Rosji. Po koronacji cara i carycy odbyła się wystawna kolacja. 

Już w przeszłości korona rosyjskiego cara była jednym z najcenniejszych znaków władzy na świecie. W 1920 r. wartość korony szacowano na ponad 50 mln dolarów amerykańskich. Na koronie znajduje się ponad 5000 kamieni szlachetnych. W historii Rosji tylko ośmiu carów mogło nosić tę koronę. Nawet jeśli nigdy nie dostąpisz tego zaszczytu, możesz odtąd działać jako car lub caryca. Kupno tytułu szlacheckiego wraz z własnością ziemi w Rosji to umożliwia. 

Różne dynastie panujące w Rosji 

Rosja i Imperium Rosyjskie mogą pochwalić się długą i pełną wrażeń historią. Nie trzeba dodawać, że losy tego euroazjatyckiego kraju kształtowały liczne ważne dynastie rządzące. Do najbardziej znanych dynastii panujących w Rosji należą Romanowowie. Car Piotr Wielki był tylko jednym z wielu rosyjskich władców wywodzących się z tej linii. Po raz pierwszy Romanowowie dostąpili zaszczytu bycia władcą Imperium Rosyjskiego wraz z Michałem Pierwszym w XVII wieku. 

Kto jej nie zna? Katarzyna Wielka ukształtowała historię Rosji jak żadna inna kobieta. Niemiecka księżniczka poślubiła rosyjskiego cara Piotra Trzeciego. Po zmianie nazwiska i przejściu na prawosławie Katarzyna Wielka w wyniku zamachu stanu obaliła własnego męża. Wiarołomna Katarzyna zabiła swojego męża. Katarzyna Wielka rządziła wtedy Imperium Rosyjskim. Do dziś znana jest z inwestycji w edukację, naukę, a także licznych reform. Katarzyna Wielka w znacznym stopniu przyczyniła się do powstania Imperium Rosyjskiego. Mała anegdota o Katarzynie Wielkiej mówi, że rosyjska caryca pozwalała sobie na liczne romanse i kochanków. 

Koniec carstwa rosyjskiego nastąpił w 1917 r. Ostatnim panującym carem Rosji był Mikołaj II. Podczas rewolucji rosyjskiej ostatni monarcha został zmuszony do abdykacji w 1917 roku. Po utworzeniu rosyjskiego parlamentu, Dumy, cała rodzina cara została stracona - krwawy, okrutny koniec rządów rosyjskich carów i monarchii. 

Zostań rosyjskim carem i carycą i kupuj tytuły szlacheckie! 

Rosyjskie tytuły szlacheckie istnieją w związku z posiadaniem ziemi. Ponieważ kupując u nas tytuł szlachecki, nabywasz również współwłasność ziemi, możesz od tej pory nosić ten tytuł. Poruszaj się po świecie jako rosyjski car lub caryca i zaimponuj swojemu otoczeniu. Jest to możliwe dzięki herbowi, aktowi mianowania i tytułowi.