Історія дворянства

Die Geschichte des Adels

  Походження дворянства та його розвиток з роками

  Ті, хто зацікавлений у придбанні дворянського титулу, часто хочуть дізнатися більше про історію дворянства. Бурхлива історія дворянства налічує вже кілька століть. Проте часто бракує ясності щодо історичного значення та розвитку протягом багатьох років. Перш ніж прийняти рішення про присвоєння дворянського титулу і отримати свідоцтво про присвоєння та доставку його додому, наведені нижче пояснення допоможуть вам дізнатися більше про дворян і дворянок.

  Історичне значення дворянства

  Дворянство та різні дворянські титули є значною частиною історії людства. Адже шляхетний статус, що надавався як чоловікам, так і жінкам, існував вже в перших розвинених цивілізаціях. Це соціальне явище пережило плин часу, далеке від культурних традицій. Дворянство існувало в Стародавньому Єгипті, Китайській імперії, Японській династії, Месопотамії, Римській імперії та багатьох інших правлячих династіях. Однак існують також джерела, які свідчать про те, що не в кожній розвиненій цивілізації аристократія відігравала важливу роль. Римський автор Тацит, наприклад, пише у своїх творах про раніше пануючу рівність усіх людей і прямо вказує на те, що спадкове набуття знатності стало звичним лише з плином часу.

  Оскільки не завжди існує достатньо літературних джерел, а багато літературних творів є неповними, іноді просто здогадки - це все, що допомагає, коли йдеться про історичне значення знаті. Однак історичні знахідки, такі як так звані князівські гробниці, показують, що люди з вищим становищем у суспільстві вже існували багато століть і навіть тисячоліть тому. Не маючи доказів існування дворянського титулу, можна з упевненістю стверджувати, що соціальні структури правління не характеризувалися рівністю з незапам'ятних часів. Майже кожне суспільство і культура розвивали власну ієрархічну систему. Навіть якщо не в усіх, дворянство відігравало значну роль у багатьох суспільствах і династіях - це здається безсумнівним і сьогодні.

  Поняття дворянства, тим не менш, є неоднорідним позначенням вищого класу. Визначення дворянства і приналежність до нього завжди залежать від часу, історії та регіону. Не існує загальноприйнятого розмежування між рангами. Дворянство часто сприймається не як однорідна група, а скоріше як соціальна концепція, що змінювалася з роками.

  В основному, однак, існує згода, що дворянство має велике значення в історії людства. Дворянство - це високе соціальне становище, яке здебільшого передається у спадок. Це означає, що становище людей передається у спадок. Нащадки шляхетної родини також стають дворянами - те саме стосується усиновлених дітей або одружених жінок і чоловіків. Ступінь відповідальності серед дворянства різниться. Від військової гідності, такої як лицарство, до політичної відповідальності у випадку офіційного дворянства, можна уявити собі численні градації. Земельна власність дворян, зокрема, відрізняє їх від бідніших соціальних класів, які рідко мали земельну власність, оскільки шляхетська родина контролювала її.

  Належність до дворянства та його обов'язки

  Різноманітність завдань, які виконували дворяни та дворянки, змінювалася впродовж історії. Однак високе становище у владі завжди супроводжувалося підвищеним рівнем відповідальності. Дворянських дітей змалку готували до майбутніх завдань. Освіта була своєрідним тренінгом для підтримання дворянства як вищого класу з найвищими чеснотами. У Європі дворянство з часом уособлювало християнські цінності, ідеал лицарства, а також освічений абсолютизм, серед іншого.

  У більшості випадків дворянство було спадковим за походженням. Однак, у виняткових випадках, доброчесні особи, які не мали рангу, також могли бути піднесені до дворянського стану. Це право часто належало не лише імператору, тому королі та князі могли підносити до дворянства і нешляхетних осіб. Монарх мав право на владу завдяки Божій благодаті. Він передавав частину цього права на правління і легітимізував високу відповідальність дворянства.

  Шляхта в літературі та дослідженнях

  Adelstitel kaufen Namensänderung

  Дворянські титули - це передусім європейський феномен. Численні історики та дослідники ставили собі за мету дізнатися більше про дворянство. Незважаючи на всі зусилля, походження дворянських титулів до кінця не з'ясовано. Середньовічні джерела інтерпретуються науковцями досить по-різному. Перш за все, дискусії точаться навколо питання про те, коли власне виникла шляхта. Оскільки деякі тези зустрічаються досить часто, є багато аргументів на користь надання їм більшого значення в питанні походження шляхти.

  Марк Блок зробив важливий внесок в історичні дослідження. У своїй книзі "Феодальне суспільство" ("Die Feudalgesellschaft") він зазначає, що вже в ранньому середньовіччі існувала знать, яка володіла певною кількістю землі. Робертини, зокрема, володіли великими земельними володіннями. Кар'єра при королівському дворі або служба в церкві часто супроводжувалася владними повноваженнями, які також проявлялися у сфері землеволодіння. Вплив цих родин з роками зростав. Виникали владні посади, цілі сімейні династії отримували величезну політичну відповідальність і водночас право власності на величезні землі. Вплив цих родин різко змінювався під час політичних змін. Однак вплив не просто зникав, а радше на його місце приходила інша родина.

  Між 800 і 1000 роками в Європі відбувалися військові дії. Норманни та вікінги вторглися в Центральну Європу. Численні сім'ї та чоловіки рішуче вступили в боротьбу. Ті, хто особливо сильно і успішно захищався мечем і відстоював власне королівство, могли розраховувати на більший вплив. Величезний оборонний подвиг призводив до отримання дворянського титулу. Часто ці родини до того були невільними або не мали яскраво вираженої владної позиції. Однак почесна відданість власній батьківщині призвела до появи так званого дворянства меча - віхи на шляху до всеосяжного дворянського титулу. З одного боку, шляхта меча складалася зі старої еліти та родин з новопридбаними шляхетськими титулами.

  Феодальна система в цей період означала появу широкої залежності всередині імперії. Суворо ієрархічна система вимагала різних градацій влади. Дворянські титули були найкращим способом просунутися вгору по піраміді.

  Раннє середньовіччя і шляхта

  Herkunft und Entwicklung des Adels

  У ранньому середньовіччі Німеччиною правили переважно племінні об'єднання. Дворянства, як ми його розуміємо сьогодні, не існувало. Це змінилося лише з переходом від імперії Меровінгів до імперії Каролінгів. За часів правління саліїв та саксів були створені структури, які дозволяли їм краще здійснювати власну владу. Призначення міністеріалів, які здійснювали владу як адміністративні чиновники, стало важливою віхою на шляху до шляхетної держави. Адміністративні чиновники походили з кіл лицарів та інших соціальних кар'єристів.

  Феодальне суспільство та сувора ієрархічна система сприяли розвитку дворянського титулу, який передавався в багатьох родинах. Винагороди за діяльність у вигляді грошей не існувало - у більшості суспільств люди отримували землю, яка слугувала для забезпечення їхніх власних потреб. Феодальний лад був формотворчим явищем раннього середньовіччя.

  У ХІІІ столітті все більше людей вже мали шляхетський титул. У той час інші шляхетські титули могли отримати й люди, які не походили з родин, що завжди займали високе становище у владі. Навіть невільні люди отримували шляхетський титул за військові заслуги або службу в адміністрації. У середині 13 століття соціальний клас також вважав себе шляхтою. Самосвідомість шляхти формувалася на основі ідеалів та лицарських чеснот. Кожен, хто мав шляхетський титул у ранньому Середньовіччі, асоціювався з лицарством, шляхетними чеснотами, владою та землею. Походження вже не відігравало ролі в Середньовіччі. Колишня приналежність до вільних, могутніх чи певних соціальних груп відійшла в минуле. Відтепер люди належали до первісної шляхти незалежно від їхньої особистої історії. Але коли шляхетський титул набув того соціального значення, яке ми приписуємо йому сьогодні в ретроспективі?

  Одним з важливих історичних джерел є так званий "Саксонський зерцало" (Sachsenspiegel), який був одним з важливих джерел для освіти в ХІІІ столітті. У "Саксеншпігелі" є лише одна згадка про слово "шляхетність". У Гейдельберзькому ілюмінованому манускрипті, який існував як додаток до Саксеншпігеля, поділ на стани і класи вже відігравав важливу роль. На момент публікації поділ на класи, очевидно, вже був соціально закріпленим. Однак, озираючись назад, можна побачити, що протягом століть дворянству відводилася інша роль.

  Шляхетська родина у Високому Середньовіччі

  Deutschen Adelstitel kaufen - Wie geht das - Noble Society

  У Високому Середньовіччі все більше і більше міністрів призначалися правителями. Королі та герцоги керували своїм майном. Функціонери відповідали за численні повсякденні турботи. У Високому Середньовіччі склалася особлива система з численними посадами та різними завданнями. Оскільки люди також могли просуватися по службі, сім'ї, що мали дворянський титул, іноді набували значного впливу. У Високому Середньовіччі шляхетні родини перебирали на себе юрисдикцію у своєму регіоні та управляли маєтками. Однак були й ті, хто програвав. Інші родини втрачали владу і, в свою чергу, підпорядковувалися іншим дворянам.

  Відбувся рух у системі влади. Успішні міністри мали змогу постійно розширювати свою владу. Зросла земельна власність і, як виразник шляхетської династії, з'явилося вище дворянство, яке відповідало соціальній еліті. У 14 столітті цей розвиток був в основному завершений. Конфлікти призвели до того, що дворянство набувало все більшої влади і залишалося незалежним. Формування держав відбувалося в Німеччині та Італії як своєрідна клаптикова ковдра. У різних герцогствах і графствах за правління і політичну відповідальність відповідали інші знатні родини. На противагу цьому, у Франції та Англії національна держава вже розвинулася у Високому Середньовіччі. У Німеччині та Італії дворянські сім'ї зберігали свій вплив до пори до часу - до національної держави Німеччини було ще далеко.

  Розквіт і занепад дворянства

  Höhepunkt und Fall des Mittelalters

  Пік і розквіт європейського дворянства припадає на Високе Середньовіччя. Ніколи ще дворяни та дворянки не мали більшої соціальної відповідальності та влади. Суспільне значення також було зумовлене освіченістю дворян. Шляхтичі та шляхтянки вміли розмовляти та писати мовою. Економічний розвиток і набуття багатства купецькими сім'ями також супроводжувався зміщенням влади на шкоду дворянству. Розквіт дворянства закінчився лише у XVIII столітті. Соціальні зміни та демократичні прагнення спричинили втрату влади - але висока репутація майже не змінилася до сьогодні.

  Тож кожен, хто має дворянський титул, все ще може заробляти захоплені погляди і прогулюватися вулицями свого міста як дворянин чи дворянка.

  Оцініть цю статтю

  [Всього: 5 Середній: 4.6]
  Baron und Baronin - Noble Society
  Наші назви

  Барон і баронеса

  На перший погляд, благородний титул барона звучить дуже багатообіцяюче. Люди асоціюють барона з елегантним зовнішнім виглядом і...
  Adelige Kinder - Prinzessin und Prinz werden
  Наші назви

  Шляхетні діти

  Якщо батьки обрали дворянський титул, або в історії успадкували дворянський титул, це також впливає на...
  Наші назви

  Лорд і леді

  Коли йдеться про ірландський титул лорда, існують різні варіанти. Якщо ви хочете відтепер носити титул Лорда Керрі або Леді Корк,...