Ιστορία των ευγενών

Die Geschichte des Adels

  Η προέλευση της αριστοκρατίας και η εξέλιξή της με την πάροδο των χρόνων

  Όσοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν έναν τίτλο ευγενείας συχνά θέλουν να μάθουν περισσότερα για την ιστορία της ευγενείας. Η ταραχώδης ιστορία της αριστοκρατίας μετρά ήδη αρκετούς αιώνες πίσω. Ωστόσο, συχνά υπάρχει έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά την ιστορική σημασία και την εξέλιξη με την πάροδο των ετών. Προτού αποφασίσετε για έναν τίτλο ευγενείας της επιλογής σας και παραλάβετε ένα πιστοποιητικό διορισμού και τα λοιπά στο σπίτι σας, οι ακόλουθες επεξηγήσεις θα σας βοηθήσουν να μάθετε περισσότερα για τους ευγενείς.

  Η ιστορική σημασία της αριστοκρατίας

  Η αριστοκρατία και οι διάφοροι τίτλοι αριστοκρατίας αποτελούν σημαντικό μέρος της ανθρώπινης ιστορίας. Διότι η ευγενική ιδιότητα που αποδίδεται τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες υπήρχε ήδη στους πρώτους προηγμένους πολιτισμούς. Το κοινωνικό αυτό φαινόμενο επιβίωσε στο πέρασμα του χρόνου μακριά από πολιτισμικά υπόβαθρα. Η ευγένεια υπήρχε στην αρχαία Αίγυπτο, στην Κινεζική Αυτοκρατορία, στην Ιαπωνική Δυναστεία, στη Μεσοποταμία, στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και σε πολλές άλλες κυρίαρχες δυναστείες. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης πηγές που υποδηλώνουν ότι η ευγένεια δεν έπαιζε ρόλο σε κάθε προηγμένο πολιτισμό. Ο Ρωμαίος συγγραφέας Τάκιτος, για παράδειγμα, γράφει στα έργα του για την προηγουμένως επικρατούσα ισότητα όλων των ανθρώπων και επισημαίνει ρητά ότι η κληρονομική απόκτηση της αριστοκρατίας έγινε συνήθης μόνο με την πάροδο του χρόνου.

  Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν πάντα επαρκείς λογοτεχνικές πηγές και πολλά λογοτεχνικά έργα είναι μόνο ελλιπή, μερικές φορές η απλή εικασία είναι το μόνο που βοηθάει όταν πρόκειται για την ιστορική σημασία της αριστοκρατίας. Ωστόσο, ιστορικά ευρήματα όπως οι λεγόμενοι πριγκιπικοί τάφοι δείχνουν ότι άνθρωποι με ανώτερη θέση στην κοινωνία υπήρχαν ήδη πολλούς αιώνες ή και χιλιετίες πριν. Χωρίς αποδείξεις για έναν υπάρχοντα τίτλο ευγενείας, είναι μάλλον βέβαιο ότι οι κοινωνικές δομές διακυβέρνησης δεν χαρακτηρίζονταν από την ισότητα από αρχαιοτάτων χρόνων. Σχεδόν κάθε κοινωνία και πολιτισμός ανέπτυξε το δικό του ιεραρχικό σύστημα. Ακόμη και αν όχι σε όλες, η αριστοκρατία έπαιζε σημαντικό ρόλο σε πολλές κοινωνίες και δυναστείες - αυτό φαίνεται βέβαιο σήμερα.

  Η έννοια της αριστοκρατίας είναι ωστόσο ένας ετερογενής προσδιορισμός της ανώτερης τάξης. Ο ορισμός της αριστοκρατίας και η υπαγωγή σε αυτήν εξαρτώνται πάντα από την εποχή, την ιστορία και την περιοχή. Δεν υπάρχει καθολικά έγκυρη διάκριση μεταξύ των βαθμίδων. Η αριστοκρατία συχνά δεν γίνεται αντιληπτή ως μια ενιαία ομάδα, αλλά μάλλον ως μια κοινωνική έννοια που μεταβάλλεται με την πάροδο των ετών.

  Βασικά, ωστόσο, υπάρχει συμφωνία ότι η αριστοκρατία έχει μεγάλη σημασία στην ανθρώπινη ιστορία. Η αριστοκρατία είναι μια υψηλή, κοινωνική θέση που είναι κυρίως κληρονομική. Αυτό σημαίνει ότι η θέση των ανθρώπων κληρονομείται. Οι απόγονοι μιας ευγενούς οικογένειας γίνονται επίσης ευγενείς - το ίδιο ισχύει και για τα υιοθετημένα παιδιά ή τις παντρεμένες γυναίκες και τους άνδρες. Ο βαθμός ευθύνης ποικίλλει μεταξύ των ευγενών. Από τις στρατιωτικές αξιώσεις, όπως ο ιπποτισμός, έως την πολιτική ευθύνη στην περίπτωση των επίσημων ευγενών, είναι νοητές πολυάριθμες διαβαθμίσεις. Ειδικότερα, η γαιοκτησία των ευγενών τους διακρίνει από τις φτωχότερες κοινωνικές τάξεις, οι οποίες σπάνια είχαν γαιοκτησία, επειδή η οικογένεια των ευγενών είχε τον έλεγχό της.

  Η ένταξη στην αριστοκρατία και τα καθήκοντά της

  Η ποικιλία των καθηκόντων των ευγενών και των ευγενών κυμαινόταν κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Ωστόσο, η αυξημένη θέση εξουσίας συνοδευόταν πάντα από ένα αυξημένο επίπεδο ευθύνης. Τα παιδιά των ευγενών προετοιμάζονταν για τα μετέπειτα καθήκοντά τους σε νεαρή ηλικία. Η εκπαίδευση αποτελούσε ένα είδος εκπαίδευσης για τη διατήρηση των ευγενών ως μιας ανώτερης τάξης με τις υψηλότερες αρετές. Στην Ευρώπη, οι ευγενείς με την πάροδο του χρόνου αντιπροσώπευαν, μεταξύ άλλων, τις χριστιανικές αξίες, το ιδεώδες της ιπποσύνης καθώς και τη φωτισμένη απολυταρχία.

  Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ιδιότητα του μέλους της αριστοκρατίας ήταν κληρονομική μέσω της καταγωγής. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ενάρετα άτομα χωρίς βαθμό μπορούσαν επίσης να ανυψωθούν στην αριστοκρατία. Η εξουσία αυτή συχνά δεν ανήκε αποκλειστικά στον αυτοκράτορα, έτσι ώστε οι βασιλείς και οι πρίγκιπες να μπορούν επίσης να αναγάγουν στην αριστοκρατία μη ευγενείς. Ο μονάρχης διατηρούσε την αξίωσή του στην εξουσία χάρη στη χάρη του Θεού. Μεταβίβαζε ένα μέρος αυτής της αξίωσης για κυριαρχία και νομιμοποιούσε την υψηλή ευθύνη των ευγενών.

  Η αριστοκρατία στη λογοτεχνία και την έρευνα

  Adelstitel kaufen Namensänderung

  Οι τίτλοι ευγενείας είναι κυρίως ευρωπαϊκό φαινόμενο. Πολυάριθμοι ιστορικοί και ερευνητές έχουν θέσει ως καθήκον τους να μάθουν περισσότερα για την αριστοκρατία. Παρ' όλες τις προσπάθειες, η προέλευση των τίτλων ευγενείας δεν έχει εξηγηθεί πλήρως. Οι μελετητές ερμηνεύουν τις μεσαιωνικές πηγές εντελώς διαφορετικά. Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν συζητήσεις σχετικά με το ερώτημα πότε πραγματικά δημιουργήθηκε η αριστοκρατία. Δεδομένου ότι ορισμένες θέσεις υποστηρίζονται συχνά, πολλά συνηγορούν στο να τους δοθεί μεγαλύτερη σημασία όσον αφορά την προέλευση της αριστοκρατίας.

  Ο Marc Bloch συνέβαλε σημαντικά στην ιστορική έρευνα. Στο βιβλίο του "Die Feudalgesellschaft" (Η φεουδαρχική κοινωνία), επισημαίνει ότι υπήρχε ήδη κατά τον πρώιμο Μεσαίωνα μια αριστοκρατία που κατείχε ένα ορισμένο ποσό γης. Ειδικότερα, οι Ροβέρτιοι είχαν εκτεταμένες ιδιοκτησίες γης. Η σταδιοδρομία στη βασιλική αυλή ή η υπηρεσία στην εκκλησία συνοδεύονταν συχνά από θέσεις εξουσίας, οι οποίες ήταν εμφανείς και στον τομέα της ιδιοκτησίας γης. Η επιρροή αυτών των οικογενειών αυξανόταν με την πάροδο των ετών. Δημιουργήθηκαν θέσεις εξουσίας, ολόκληρες οικογενειακές δυναστείες απέκτησαν τεράστιες πολιτικές ευθύνες και ταυτόχρονα την κυριότητα σε τεράστιες εκτάσεις. Η επιρροή αυτών των οικογενειών άλλαζε απότομα κατά τη διάρκεια πολιτικών αλλαγών. Ωστόσο, η επιρροή δεν εξαφανιζόταν απλώς, αλλά μια άλλη οικογένεια έπαιρνε τη θέση αυτή.

  Μεταξύ των ετών 800 και 1000 ήταν μια εποχή γεμάτη μάχες στην Ευρώπη. Οι Νορβηγοί και οι Βίκινγκς εισέβαλαν στην Κεντρική Ευρώπη. Πολυάριθμες οικογένειες και άνδρες αντιστάθηκαν αποφασιστικά. Εκείνοι που αμύνθηκαν ιδιαίτερα σθεναρά και με επιτυχία με το σπαθί και υπερασπίστηκαν το δικό τους βασίλειο μπορούσαν να υπολογίζουν σε μεγαλύτερη επιρροή. Ο τεράστιος άθλος της άμυνας οδήγησε στην απόκτηση του τίτλου του ευγενή. Συχνά αυτές οι οικογένειες ήταν προηγουμένως ανελεύθερες ή δεν είχαν καμία έντονη θέση εξουσίας. Ωστόσο, η έντιμη προσήλωση στην πατρίδα τους οδήγησε στην εμφάνιση της λεγόμενης αριστοκρατίας των ξιφοφόρων - ένα ορόσημο στην πορεία προς τον ολοκληρωμένο τίτλο της αριστοκρατίας. Από τη μία πλευρά, η ξιφομαχία αποτελούταν από τις παλιές ελίτ και τις οικογένειες με νεοαποκτηθέντες τίτλους ευγενείας.

  Το φεουδαρχικό σύστημα κατά την περίοδο αυτή σήμαινε την εμφάνιση εκτεταμένων εξαρτήσεων εντός μιας αυτοκρατορίας. Το αυστηρά ιεραρχικό σύστημα απαιτούσε διαφορετικές διαβαθμίσεις εξουσίας. Οι τίτλοι ευγενείας ήταν ο καλύτερος τρόπος για να ανέβει κανείς στην πυραμίδα.

  Ο πρώιμος Μεσαίωνας και η αριστοκρατία

  Herkunft und Entwicklung des Adels

  Κατά τον πρώιμο Μεσαίωνα, η Γερμάνια διοικούνταν κυρίως από φυλετικές ενώσεις. Δεν υπήρχε ευγένεια όπως την αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Αυτό άλλαξε μόνο με τη μετάβαση από τη Μεροβίγγεια Αυτοκρατορία στην Καρολίγγεια Αυτοκρατορία. Με τη βασιλεία των Σαλώνων και των Σαξόνων δημιουργήθηκαν δομές που επέτρεπαν την καλύτερη άσκηση της εξουσίας τους. Ο διορισμός υπουργών, οι οποίοι ασκούσαν εξουσία ως διοικητικοί υπάλληλοι, αποτέλεσε ορόσημο στην πορεία προς ένα ευγενές κράτος. Οι διοικητικοί αξιωματούχοι προέρχονταν από τους κύκλους των ιπποτών και άλλων κοινωνικών αναρριχητών.

  Η φεουδαρχική κοινωνία και το αυστηρά ιεραρχικό σύστημα προώθησαν την ανάπτυξη του τίτλου της αριστοκρατίας, ο οποίος μεταβιβάστηκε σε πολλές οικογένειες. Δεν υπήρχε αμοιβή για τις δραστηριότητες με τη μορφή χρημάτων - στις περισσότερες κοινωνίες, οι άνθρωποι έπαιρναν γη που χρησίμευε για την κάλυψη των αναγκών τους. Το φεουδαρχικό σύστημα αποτέλεσε διαμορφωτική εξέλιξη του πρώιμου Μεσαίωνα.

  Τον δέκατο τρίτο αιώνα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι είχαν ήδη έναν τίτλο ευγενείας. Εκείνη την εποχή, άλλους τίτλους ευγενείας μπορούσαν να αποκτήσουν και άνθρωποι που δεν προέρχονταν από οικογένειες που κατείχαν πάντα μια υψηλή θέση εξουσίας. Ακόμη και ανελεύθεροι άνθρωποι αποκτούσαν τίτλο ευγενείας μέσω στρατιωτικών τιμών ή υπηρεσίας στη διοίκηση. Στα μέσα του 13ου αιώνα, η κοινωνική τάξη έβλεπε επίσης τον εαυτό της ως ευγενή. Η αυτοεικόνα των ευγενών διαμορφωνόταν από ιδανικά και ιπποτικές αρετές. Όποιος είχε τίτλο ευγενείας στον πρώιμο Μεσαίωνα συνδεόταν με την ιπποσύνη, τις ευγενείς αρετές, την εξουσία και τη γη. Η καταγωγή δεν έπαιζε πλέον ρόλο στον Μεσαίωνα. Η προηγούμενη ένταξη σε ελεύθερες, ισχυρές ή συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες αποτελούσε παρελθόν. Από τότε και στο εξής, οι άνθρωποι ανήκαν στην αρχική αριστοκρατία ανεξάρτητα από την προσωπική τους ιστορία. Πότε όμως ο τίτλος της αριστοκρατίας απέκτησε την κοινωνική σημασία που του αποδίδουμε σήμερα;

  Μια από τις σημαντικές ιστορικές πηγές είναι ο λεγόμενος Sachsenspiegel (Σαξονικός Καθρέφτης), ο οποίος ήταν μια από τις σημαντικές πηγές για την εκπαίδευση τον δέκατο τρίτο αιώνα. Στο Sachsenspiegel υπάρχει μόνο μία αναφορά της λέξης "ευγένεια". Στο εικονογραφημένο χειρόγραφο της Χαϊδελβέργης, το οποίο υπήρχε ως συμπλήρωμα του Sachsenspiegel, ο διαχωρισμός των περιουσιών και των τάξεων έπαιζε ήδη σημαντικό ρόλο. Την εποχή της δημοσίευσης, ο διαχωρισμός των τάξεων ήταν προφανώς ήδη κοινωνικά εδραιωμένος. Ωστόσο, εκ των υστέρων, μπορεί να διαπιστωθεί ότι η αριστοκρατία απέκτησε διαφορετικό ρόλο με την πάροδο των αιώνων.

  Η ευγενής οικογένεια στον Υψηλό Μεσαίωνα

  Deutschen Adelstitel kaufen - Wie geht das - Noble Society

  Κατά τον Υψηλό Μεσαίωνα, όλο και περισσότεροι υπουργοί διορίζονταν από τους ηγεμόνες. Οι βασιλείς και οι δούκες διαχειρίζονταν την περιουσία τους. Οι λειτουργοί ήταν υπεύθυνοι για πολυάριθμες καθημερινές υποθέσεις. Στον Υψηλό Μεσαίωνα αναπτύχθηκε ένα διακριτό σύστημα με πολυάριθμες θέσεις εξουσίας και διαφορετικά καθήκοντα. Δεδομένου ότι οι άνθρωποι μπορούσαν επίσης να ανελιχθούν στο σύστημα, οι οικογένειες με τίτλο ευγενείας αποκτούσαν μερικές φορές σημαντική επιρροή. Στον Υψηλό Μεσαίωνα, οι ευγενείς οικογένειες ανέλαβαν τη δικαιοδοσία στην περιοχή τους και διαχειρίζονταν κτήματα. Ωστόσο, υπήρχαν και χαμένοι. Άλλες οικογένειες έχασαν την εξουσία και με τη σειρά τους υποτάχθηκαν σε άλλους ευγενείς.

  Υπήρχε κίνηση στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Οι επιτυχημένοι υπουργοί μπόρεσαν να επεκτείνουν μόνιμα την εξουσία τους. Η ιδιοκτησία γης αυξήθηκε και, ως έκφραση της αριστοκρατικής δυναστείας, αναδύθηκε μια υψηλή αριστοκρατία που αντιστοιχούσε στην κοινωνική ελίτ. Τον 14ο αιώνα, η εξέλιξη αυτή ολοκληρώθηκε σε μεγάλο βαθμό. Οι συγκρούσεις εξασφάλιζαν ότι η αριστοκρατία αποκτούσε όλο και περισσότερη εξουσία και παρέμενε ανεξάρτητη. Ο σχηματισμός κρατών έλαβε χώρα στη Γερμανία και την Ιταλία ως ένα είδος συνονθυλεύματος. Σε διάφορα δουκάτα και κομητείες, άλλες ευγενείς οικογένειες ήταν υπεύθυνες για την κυριαρχία και την πολιτική ευθύνη. Αντίθετα, το εθνικό κράτος είχε ήδη αναπτυχθεί στη Γαλλία και την Αγγλία κατά τον Υψηλό Μεσαίωνα. Στη Γερμανία και την Ιταλία, οι ευγενείς οικογένειες διατήρησαν προς το παρόν την επιρροή τους - το έθνος-κράτος της Γερμανίας άργησε ακόμη να δημιουργηθεί.

  Η ακμή και η παρακμή της αριστοκρατίας

  Höhepunkt und Fall des Mittelalters

  Το απόγειο και η ακμή της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας είναι ο Υψηλός Μεσαίωνας. Σε καμία εποχή οι ευγενείς δεν είχαν μεγαλύτερη κοινωνική ευθύνη και δύναμη. Η κοινωνική σημασία οφειλόταν επίσης στην εκπαίδευση των ευγενών. Οι ευγενείς και οι ευγενείς μπορούσαν να μιλούν και να γράφουν τη γλώσσα. Η οικονομική ανάπτυξη και η απόκτηση πλούτου από τις εμπορικές οικογένειες συνοδεύτηκε επίσης από μια μετατόπιση της εξουσίας σε βάρος των ευγενών. Μόλις τον δέκατο όγδοο αιώνα η ακμή των ευγενών έφτασε στο τέλος της. Οι κοινωνικές εξελίξεις και οι δημοκρατικές φιλοδοξίες προκάλεσαν την απώλεια της εξουσίας - αλλά η υψηλή φήμη δεν άλλαξε σχεδόν καθόλου μέχρι σήμερα.

  Έτσι, οποιοσδήποτε με τίτλο ευγενείας μπορεί να εξακολουθεί να κερδίζει θαυμαστικά βλέμματα και να περπατά στους δρόμους της πόλης του ως ευγενής ή ευγενής.

  Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο

  [Σύνολο: 5 Μέσος όρος: 4.6]
  Baron und Baronin - Noble Society
  Οι τίτλοι μας

  Βαρόνος & Βαρόνη

  Με την πρώτη ματιά, ο τίτλος του βαρόνου ακούγεται πολλά υποσχόμενος. Οι άνθρωποι συνδέουν έναν βαρόνο με μια κομψή εμφάνιση και...
  Schottische Laird und Lady
  Οι τίτλοι μας

  Σκωτσέζος Laird & Lady

  Όμως, οι τίτλοι ευγενείας δεν είναι διαδεδομένοι μόνο στη Γερμανία, την Αγγλία, τη Σουηδία και την Κο. Γνωστές και διαβόητες για τις ευγενείς τιμητικές διακρίσεις...
  Herzog und Herzogin werden
  Οι τίτλοι μας

  Δούκας & Δούκισσα

  Σε ποιον δεν αρέσει να το φαντάζεται αυτό; Εσείς και ο σύντροφός σας να περπατάτε στην πόλη ως δούκας και δούκισσα; Όταν...
  Adelige Kinder - Prinzessin und Prinz werden
  Οι τίτλοι μας

  Ευγενή παιδιά

  Εάν οι γονείς επιλέξουν έναν τίτλο ευγενείας ή στην ιστορία κληρονόμησαν έναν τίτλο ευγενείας, αυτό έχει επίσης αντίκτυπο...
  Οι τίτλοι μας

  Lord & Lady

  Υπάρχουν διάφορες επιλογές όσον αφορά τον ιρλανδικό τίτλο του Λόρδου. Αν θέλετε να στολίζεστε ως Lord of Kerry ή Lady of Cork από εδώ και στο εξής,...