Ιαπωνία ευγενής τίτλος

Μέχρι τον 5ο αιώνα μ.Χ., η αριστοκρατία στην Ιαπωνία ήταν μόνο μια χαλαρή ένωση φυλών που κυριαρχούσαν στο έδαφος. Τον 6ο αιώνα, η κεντρική αυτοκρατορική εξουσία του Τεννό παραχώρησε κληρονομικούς τίτλους κύρους σε ορισμένους από τους αρχηγούς των φυλών. Η πραγματική εξουσία των αρχηγών των φυλών ανατέθηκε και νομιμοποιήθηκε έτσι από το κράτος.

Shōgun, περίπου "μεγάλος στρατηγός που υποτάσσει τους βαρβάρους"/"generalissimo") ήταν ένας ιαπωνικός στρατιωτικός τίτλος για ηγέτες από την πολεμική αριστοκρατία των σαμουράι από τον 12ο αιώνα έως το 1867.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος