Japonský šlechtický titul

Až do 5. století n. l. byla šlechta v Japonsku pouze volným sdružením klanů ovládajících půdu. V 6. století udělila ústřední císařská moc Tennō některým hlavám klanů dědičné stavovské tituly. Faktická moc hlav klanů tak byla delegována a legitimizována státem.

Šógun, zhruba "velký generál, který si podmanil barbary"/"generalissimus") byl japonský vojenský titul pro vůdce z řad samurajské válečnické šlechty od 12. století do roku 1867.

Zobrazen jediný výsledek