Hollanda asalet unvanları

Soyluluğun kökeni ve ayrıcalıklarının gelişimi ve daha sonra kaybı Belçika'dakine benzer bir seyir izlemiştir. Başlangıçta soylular, toprak sahibi soylular ve şehir soyluları olarak ikiye ayrılmıştı ve başlangıçta güç onların elindeydi, ancak 1795'te cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte bu güç kaybedildi. 1807'de geçici Hollanda Kralı Louis Bonaparte soyluluğu unvanları, yüklemleri ve ayrıcalıklarıyla yeniden canlandırmaya çalıştı, ancak bu kardeşi Napoleon Bonaparte'ın şiddetli muhalefetiyle karşılaştı. Nihayet 1848 Hollanda Anayasası tüm asalet ayrıcalıklarını ve kraliyetin asilleştirme ayrıcalığını ortadan kaldırmıştır. Günümüz Hollanda soyluları çoğunlukla toprak sahiplerinden oluşmaktadır. Geleneksel olarak soylular sarayda da bazı görevler üstlenmişlerdir. Hollanda soyluluğu unvansız değildir.

Gösterilen sonuç sayısı: 3