Çin Asalet Unvanı

İmparatorluk Çin'inde soylular birkaç bin yıl süren bir dönüşüm geçirmiştir. Avrupa'dakinden daha önce, imparatorluğun kültürünü ve sosyal yapısını şekillendiren feodal bir sistem, yerleşik bir yönetim ve nihayet bir devlet sistemi gelişti. İç ve dış çalkantılara rağmen, ataerkillik, çok sayıda unvanın önceliği ya da yüce hükümdarın ve sarayının merkezi gücü gibi tipik biçimler aynı kalmıştır. Sadece imparatorluğun ortadan kaldırılmasıyla birlikte Çin soylularının sosyal gücü kırılmıştır.

Tianzi unvanı kelimenin tam anlamıyla Cennetin Oğlu anlamına gelir ve rütbesi ne olursa olsun Çin'in birçok hükümdarı tarafından kullanılmıştır.

Tek bir sonuç gösteriliyor