Nizozemské šlechtické tituly

Vznik šlechty, její vývoj a pozdější ztráta privilegií probíhaly podobně jako v Belgii. Původně se šlechta dělila na zemskou šlechtu a městský patriciát a zpočátku měla v rukou moc, kterou však ztratila se zavedením republiky v roce 1795. V roce 1807 se dočasný holandský král Ludvík Bonaparte pokusil obnovit šlechtu s jejími tituly, predikáty a výsadami, což však narazilo na energický odpor jeho bratra Napoleona Bonaparta. Nizozemská ústava z roku 1848 nakonec zrušila všechna šlechtická privilegia a královskou výsadu nobilitace. Dnešní nizozemská šlechta se skládá převážně z vlastníků půdy. Tradičně zastávala šlechta také některé funkce u dvora. Nizozemská šlechta není bez titulu.

Zobrazuji všechny 3 výsledky