Niderlandzkie tytuły szlacheckie

Powstanie szlachty oraz rozwój i późniejsza utrata jej przywilejów przebiegały podobnie jak w Belgii. Pierwotnie szlachta dzieliła się na ziemiaństwo i patrycjat miejski i początkowo to w ich rękach spoczywała władza, która jednak została utracona wraz z wprowadzeniem republiki w 1795 roku. W 1807 r. tymczasowy król Holandii Ludwik Bonaparte próbował przywrócić szlachtę z jej tytułami, predykatami i przywilejami, ale spotkało się to z energicznym sprzeciwem jego brata Napoleona Bonaparte. Holenderska konstytucja z 1848 r. ostatecznie zniosła wszystkie przywileje szlacheckie i królewski przywilej nobilitacji. Dzisiejsza holenderska szlachta składa się głównie z właścicieli ziemskich. Tradycyjnie też szlachta pełniła pewne funkcje na dworze. Holenderska szlachta nie jest bez tytułu.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 3