İtalyan soyluluk unvanları

İtalyan soyluluğu genellikle Fransız ya da Alman soyluluğundan farklı bir şekilde yapılandırılmıştır. İtalya'daki Ortaçağ feodal ve kalıtsal hukuku Frank hukukundan önemli ölçüde farklılık gösterdiğinden, buradaki soyluluk Ortaçağ'dan modern döneme kadar farklı şekilde gelişti ve bu gelişme, henüz genel bir devlet veya ulus olmadığından, bölgeden bölgeye de büyük farklılıklar gösterdi. Bizans İmparatorluğu'nun, Normanların güney İtalya'yı fethinin ve daha sonra burada hüküm süren İspanyol kraliyet hanedanlarının etkisiyle şekillenen yarımadanın güneyindeki ekonomik, sosyal ve siyasi koşullar, Papalık Devletleri'ndeki ya da ticaretle karakterize olan Lombard şehir devletlerinin ve Venedik Cumhuriyeti'nin tamamen bağımsız gelişmeler kaydettiği kuzey İtalya'dakilerden oldukça farklıydı. Rütbeler Almanya, Fransa, Büyük Britanya, Avusturya ve İspanya'dakilere benziyordu: Prens (Principe), Dük (Duca), Margrave (Marchese), Kont (Conte), Baron (Barone) ve "Lord of" (Nobile).

Gösterilen sonuç sayısı: 3