Legyél gróf és grófnő: Vásároljon nemesi címet!

Graf und Gräfin

  Akinek nemesi címről kell döntenie, az nem tud elmenni a gróf és a grófnő mellett. A grófi cím nemesi pozíciót jelez. A grófi cím a nemesi hierarchiában a márki és a viscount között helyezkedik el. Az évszázadok során a nemesről alkotott kép megváltozott. A gróf hosszú múltra tekint vissza. A következőkben többet megtudhat arról, honnan ered a nemesi cím, és miről szólnak ma a grófok, mielőtt nemesi címet vásárolna.

  A nemesi cím etimológiai eredete

  Adelstitel Tragen Beitragsbild

  Történelmileg a grófi cím az angolszász nyelvterületről származik. A szó eredete a "Jarl" szóra vezethető vissza, amely Skandináviában és már a vikingeknél is egy törzsfőnököt jelölt. Az évszázadok során azonban a cím eltűnt a színről. Ezzel szemben a gróf kifejezést egészen a középkorig nemesi címként használták. Ezt követően a hercegi nemesi cím váltotta fel a kifejezést. Az angol earl a német grófhoz hasonlítható. Ma több mint 300 earl cím létezik, amelyeket kizárólag brit grófok használnak.

  Mik azok a grófok és grófok?

  Az Earl és Count kifejezések az angol nyelvterületről származnak. A két kifejezés a helyi grófi nemesi cím szinonimája. Egyrészt az earl minden olyan grófra vonatkozik, aki az angolszász térségből származik. Másrészt a külföldi grófokat grófoknak nevezik. A legrégebbi earl cím egyébként az Arundel grófja. Ezt először 1141-ben adományozták. A két cím azonos rangot visel. A grófi és grófi nemesi címeket csak Anglia normann hódítása után vezették be.

  Földtulajdon és megyék

  Der Ehrenkodex des Adels

  De ki tarthatott igényt a nemesi grófi címre? Manapság egy gróf vagy gróf nem feltétlenül birtokol földet vagy uralkodik egy adott megyében. A múltban ez másképp volt. A gróf egy megye feje volt, és részesedést kapott a bevételekből. Manapság a grófokat még mindig úgy tekintik, mint akik szoros kapcsolatban állnak az adott régióval és megyével. A gróf névre vonatkozó konvenció a múltban nem volt túl szigorú. Azt, hogy ki nevezhette magát grófnak, szabályozták a szabályok. Ennek megfelelően különböző helyzetek voltak, amelyekben egy nemes grófnak nevezhette magát:

  • egy megye saját birtokában
  • Megyei jogú város birtoklása a megyében
  • Más ismert hely birtoklása a megyében

  Ha a grófi megjelölés nem volt egyértelmű, a polgári nevet használták. Például voltak olyan grófok, akiknek korlátozott földbirtokaik voltak egy grófságon belül. Ha azonban a grófi címet a megye már egy másik grófhoz rendelte, egy második Earl of Essex, Oxford and Co. nem volt lehetséges. Ekkor a nemes neve a helyi cím helyettesítésére szolgált.

  Grafikai címek választéka

  A gróf azonban nem az egyetlen nemes volt a történelemben. Inkább különböző nemesi címek léteztek, amelyeknek sokféle jelentésük volt. A gróf önmagában számtalan más nemesi cím forrása volt. A földgróf, a márga, a császári gróf vagy a feudális gróf például különleges tulajdonságokkal rendelkező nemesi címek voltak. Míg például a császári gróf egy, a birodalomtól független grófság grófja volt, addig a földgróf olyan nemesi cím volt, amelyet közvetlenül a király adott egy hűbérbirtokosnak.

  Nem állandó nemesi címek

  A "grófi" nemesi cím nem kizárólag örökletes cím volt. Történelmileg voltak olyan nem nemes, különleges állami tisztséget betöltő személyek, akiket szintén grófnak neveztek. Ezek egyrészt közigazgatási jogkörrel rendelkező igazságügyi tisztviselők voltak. Az ilyen tisztségviselők leggyakoribb megnevezése a freigraf volt. Ezen kívül voltak más közigazgatási tisztviselők is, akiket a "gróf" megnevezéssel ismertek. A Hansegraf, Deichgraf vagy Holzgraf a közigazgatás különböző területeiért volt felelős. Míg a Hansegrave a kereskedelem és a piac ügyeiért volt felelős, addig a Deichgróf és a Woodgróf a vízgazdálkodásért és az erdőgazdálkodásért.

  A megyék ma

  Míg a korábbi időkben a grófok elsősorban a megyéhez való tartozásuk alapján kapták címüket, addig ez a mai grófok esetében másképp van. Az idők folyamán még a bírák vagy más magas pozícióban lévő személyiségek is grófokká váltak. Ma már akár grófi címet is lehet vásárolni. Ha a közeljövőben grófnak szeretné magát nevezni, semmi sem áll az útjában annak, hogy nemesi címet vásároljon, beleértve a kinevezési oklevelet és a címert is.

  A gróf mint nemesi cím Németországban

  Gróf von Westphalen, gróf von Schönborn, gróf zu Falkenstein és társai - ezek a grófok és grófnők mind német földön léteztek a középkor óta. Ma is meg lehet vásárolni ezeket a nemesi címeket. A kinevezési oklevéllel már a közeljövőben hitelesen grófként és grófnőként fog megjelenni. A nőtlen grófnőt komtesszának is nevezik. A történelemben szinte minden olyan női arisztokratát, aki nem volt házas, comtesse-nek hívtak - ez a grófnőre is vonatkozik.

  Értékelje ezt a cikket

  [Összesen: 33 Átlagosan: 3.8]
  Baron und Baronin - Noble Society
  Címek

  Báró és bárónő

  Első pillantásra a bárói nemesi cím nagyon ígéretesnek hangzik. Az emberek a báróhoz elegáns megjelenést és...
  Schottische Laird und Lady
  Címek

  Skót Laird & Lady

  A nemesi címek azonban nem csak Németországban, Angliában, Svédországban és Co. Ismertek és hírhedtek a nemesi kitüntetések...
  Herzog und Herzogin werden
  Címek

  Herceg és hercegnő

  Ki ne szeretné ezt elképzelni? Ön és a párja hercegként és hercegnőként sétálgatnak a városban? Mikor...
  Adelige Kinder - Prinzessin und Prinz werden
  Címek

  Nemes gyermekek

  Ha a szülők nemesi címet választanak, vagy a történelemben nemesi címet örököltek, az szintén hatással van a...
  Deutschen Adelstitel kaufen - Wie geht das - Noble Society
  Címek

  Német nemesi címek

  Nálunk természetesen német nemesi címet is szerezhet. Mi valami különlegeset találtunk ki: felajánljuk Önnek...
  Címek

  Lord & Lady

  Az ír Lord címre vonatkozóan többféle lehetőség is van. Ha ezentúl Kerry Lordjaként vagy Cork Ladyjeként szeretnéd magadat díszíteni,...