A nemesség becsületkódexe

Der Ehrenkodex des Adels

  Nemesként nem csak egy nemesi címet viselsz. Minél hitelesebben jelenik meg, annál valószínűbb, hogy az emberek beveszik, hogy Ön valódi nemes. A nemesi viselkedés szempontjából döntő fontosságú a nemesi becsületkódex. A nemesség magatartási kódexét becsületkódexként ismerik. Ezt a portugáliai Portóban fogadták el 1989. szeptember 2-án. A C.I.L.A.N.E., mint az európai nemesség felelős bizottsága volt felelős a kidolgozásáért. Minden nemesnek a Becsületkódexhez kell mérnie magatartását. Aki nemesi címet vásárol tőlünk, annak ismernie kell a Becsületkódex elemi értékeit is.

  A nemesség három legfontosabb értéke:

  1. erkölcsi értékek

  A szellemi erkölcsi értékek ősidők óta alakítják a nemesség életét. A nemes viselkedés és a különböző hagyományok tisztelete minden nemes mindennapi életének része. Nem számít, hogy a nemes milyen valláshoz vagy kultúrához tartozik, a tisztelet mindig szükséges. Emellett a nemesi becsületkódex középpontjában a személy méltósága, a tolerancia, az emberi jogok, a társadalmi helyzet, a becsületesség, a nemes szó és a kötelezettségek megbízható betartása áll. Aki nemesként kíván megjelenni, annak szellemi és erkölcsi kötelességeinek is eleget kell tennie, és modern, felvilágosult értékfelfogással kell rendelkeznie.

  2. társadalmi értékek

  A nemesi becsületkódex részét képező társadalmi értékek köre óriási. Felelősség és szabadság jellemzi a nemesek életét. Emellett a nemes a sikerre törekszik. A nyelvtudás elsajátítása, a szellemiség fenntartása és erősítése, valamint a középszerűség helyett a hivatásra való törekvés ezentúl napirenden van. A vállalkozói szellem, a társadalmi felelősségvállalás és az Európára való igenlés a múltban és ma is része a nemességnek. A nemes emellett törődik mások jólétével, fenntartja az udvariasságot és a hazához való kötődést, valamint elősegíti a környezet védelmét. A természeti erőforrások megőrzése és a jogos, megfelelő nemzeti büszkeség szintén része a tipikus nemesi világnézetnek. Aki ezeknek az értékeknek megfelel, az jó úton halad afelé, hogy hiteles nemes legyen.

  3. családi értékek

  Emellett a családi értékek a nemesek életének részét képezik. Ha a családi tevékenységek előmozdítására, a családi kötelék erősítésére és a családnak a társadalom központjaként való figyelembevételére törekszik, nemesként jó kezekben van. Szintén a nemesi becsületkódex része a házasság megbecsülése, a szülőkkel szembeni tolerancia és az elhunytakra való tiszteletteljes emlékezés. A családi hagyományok megőrzése és a családon belüli szolidaritás biztosítja, hogy mostantól kezdve egy valódi nemesi családhoz tartozol.

  Értékelje ezt a cikket

  [Összesen: 26 Átlagosan: 4.2]
  Adelstitel Formen
  Vigyázzon a címre

  Nemesi címformák

  Ha nemesi címet vásárol tőlünk, többféle változat is rendelkezésre áll. Először is, a nemesi cím tulajdonosaként a kinevezési oklevéllel ellátott nemesi cím...
  Vigyázzon a címre

  Saját címer

  Ha a nemességre gondolunk, mindig a családi címer jut eszünkbe. Ha nemesi címet vásárol tőlünk, akkor...
  Adelstitel in den Ausweis eintragen
  Vigyázzon a címre

  Személyi igazolvány bevitele

  A művész nevével ellátott aláírás jogilag kötelező és megengedett. Azonban csak akkor, ha személyazonossága kétséget kizáróan megállapítható. Ez azonban nem egy...