Az alkalmazandó nemesi jog - múlt és jelen

Das geltende Adelsrecht - Noble Society

  A nemesi jog hosszú múltra tekint vissza. Már több mint 1500 éve a nemesi jog hol jobban hol kevésbé hangsúlyos. Az elmúlt évszázadok fejlődése azonban visszafejlődéssel járt - a 18. és 19. századi erőteljes társadalmi változások a nemesség és így a nemesi jog jelentőségének csökkenését okozták. Ennek ellenére a nemesség tagjainak ma is vannak jogi szabályozásaik és különleges jogaik. Érdemes tehát egy pillantást vetni a nemesi jog történetére, a névtörvényre és a névutalvány megszerzésének és használatának különbségeire.

  A nemesi jog története

  Herkunft und Entwicklung des Adels

  A nemesi jog eredete a Kr. u. 6. századra nyúlik vissza. Ebben az időben I. Klodvig frank király megalkotta az úgynevezett Lex Salica-t. Mint germán törzsi jog, a törvény ezentúl a nemesség minden, német földön élő tagjára vonatkozott. A Lex Salica a közjog része volt. Egyrészt minden polgár számára léteztek jogi előírások, ugyanakkor a nemesség számára bizonyos kivételeket alakítottak ki. Így először tettek jogi különbséget a nemesség és a polgárság között. Emellett a nemességbe való átmenetre is voltak előírások. Ha a nem nemesek ettől kezdve a nemességhez akartak tartozni, akkor a Lex Salica szabályai voltak irányadóak.

  A történelem későbbi folyamán a nemesség különböző osztályokra oszlott. A magasabb nemesség tagjai számos mentességet vehettek igénybe. Ezek közé tartozott a különleges eljárásjog, a különleges családjogi és öröklési jogi szabályozás, amelyben a felső nemesség más elbánásban részesült, mint a polgárság tagjai.

  A polgári törvénykönyv 1900-as hatálybalépése után is különleges szerep jutott a főnemességnek, mivel az ettől eltérő szabályokat külön nemesi törvényben rögzítették. Külön nemesi törvény tehát nem kizárólag a nemesség kezdetén létezett. Emellett a nemesség jobb anyagi helyzetet élvezhetett. Az adó- és vámkötelezettségek teljesen érintetlenül maradtak, így a nemesek illetékei lényegesen alacsonyabbak voltak. Ez tovább hozzájárult a nemesi osztály pénzügyi megerősödéséhez.

  A 19. században még a nemességnek és a nemesi címeknek is külön hatósága volt. IV. Frigyes Vilmos porosz király 1855-ben hozta létre ezt a hatóságot, amelynek célja a nemesség tagjainak jobb ellátása volt. Az úgynevezett Heroldsamt a nemesi jog érvényesítését segítette elő. A történelem során a nemesi jog is számos változáson ment keresztül. A legtöbb szabályozásban azonban közös, hogy a nemesek jobb jogállást és kedvezményes elbánást kaptak.

  A monarchia bukása és az új nemességi törvény

  A monarchia bukása a nemesség és a nemesi jog szempontjából meghatározó jelentőségű volt. A monarchikus államok ugyanis szorosan összefonódtak a nemességgel. Az I. Chlodvig szalézi joga elvileg a monarchia végéig és az első világháborúig érvényesült. A német birodalmi alkotmány 1918 után lépett hatályba. Ez a 109. cikkben előírta, hogy minden kiváltságos születésből vagy kiváltságos helyzetből eredő kiváltságot és hátrányt eltöröltek. A nemesség jogi jobbágysága a múlté volt.

  Ezentúl a nemesi címek csupán a név kiegészítései voltak, és hivatalosan nem adományozták őket. Így a nemesi cím hozzáférhetőbbé és átruházhatóbbá vált. A nemesi jogcím többé nem játszott szerepet. Ma már lehetőség van arra, hogy megvásároljon egy nemesi címet, és ezentúl színpadi névként használja.

  Az első világháború után azonban a nemesi jogokért felelős bizottság még mindig ellenőrizte, hogy a nemesi címek helyesen kezeltek-e. Ez azonban egy speciális magánjogi intézmény volt, így már nem volt összehasonlítható az állami heroldi hivatallal. Ráadásul a döntések kizárólag a bizottság tagjaira nézve voltak kötelezőek.

  Mindazonáltal az Adelsrechtsausschuss még ma is ellenőrzi, hogy egy nemesi címet történelmileg helyesen viselnek-e. Az ARA tehát a második világháború után jött létre, mint különleges magánjogi intézmény, ezért már nem hasonlítható a porosz heroldi hivatalhoz. Az ARA a "történelmi nemességhez" való tartozást a szalézi jog alapján ellenőrzi, döntései azonban nem kötelező érvényűek senkire nézve, aki nem tag.

  Mi a különbség a nemesi cím, a nemesi predikátum és a predikátum cím között?

  Unsere Titel - Noble Society

  A nemesi cím mellett jelenleg gyakran előfordulnak a "nemesi predikatúra" és a "predikatúra cím" kifejezések is. A nemesi cím a viselőjének társadalmi helyzetére utal. Így a nemesi cím még a weimari alkotmányban is fontos volt a mindenkori protokolláris rang meghatározásához. Ebben a rangrendszerben a császár volt a legmagasabb rang, majd a király, a herceg, a herceg, a herceg, a báró, a gróf, a báró, a lovag, a nemes és a földesúr mint a legalacsonyabb rang.

  E nemesi címek mindegyikéhez különböző megszólítási formákat rendeltek. Ezeket nemesi predikátumoknak nevezik, és megkövetelték például, hogy egy herceget királyi felségként szólítsanak meg, míg az alacsonyabb rangúakat, a grófokat csak felségként, a bárókat pedig csak Hochwohlgebohrene-ként szólították. Végül a nemesi predikátum ma már minden társadalmi osztályban rendszeresen előfordul a nevekben. E mögött az a névutótag áll, amely egykor a nemeseket ekként azonosította. Különösen a "von"-t használják a származás megjelölésére, vagy a "zu"-t a lakóhely megváltoztatására - például "von Weißenfels zu Schwarzfels". Elképzelhető azonban a "von und zu" kombináció is, amellyel a nemesek hosszú éveken keresztül jelezték ősi székhelyüket.

  A nemesség a törvényben a nevekre vonatkozik.

  Ma a nemesi predikátumra csak a névtörvény szabályai vonatkoznak. Ezért a nemesi név megszerzése is könnyebbé válik különböző módokon.

  Ebben az esetben a nemesség előjele rendszeresen születéssel - házassági vagy nem házassági -, valamint a házasság vagy örökbefogadás következtében bekövetkező névváltoztatással szerezhető meg. Számos kombináció elképzelhető - az is lehetséges, hogy egy nő a nemesi címet férje nevének részeként szerzi meg, és válás és újraházasodás esetén harmadik személyre adja át. A nemesi előjog megszerzése azonban puszta névváltoztatási kérelem útján rendszeresen nem lehetséges. Az ilyen változtatás ugyanis csak szigorú feltételek mellett lehetséges, amelynek során bizonyítani kell a név viselőjének a névből fakadó lelki megterhelését. A név nem nemessége azonban a gyakorlatban valószínűleg nem felel meg ezeknek a feltételeknek.

  A nemesi cím, a predikatúra cím és a nemesi predikatúra közötti különbségek

  Baron und Baronin - Noble Society

  A nemesi jogot vizsgálva különböző kifejezések jelennek meg. A nemesi cím, a nemesi predikátum és a nemesi predikátum a nemesség egy részét írja le. De vajon a kifejezések szinonimák, vagy vannak különbségek?

  A nemesi cím alapvetően a nemes társadalmi helyzetét írja le. Ez a társadalmi pozíció pontos megjelölése. Még a weimari alkotmányban is jelentősége volt a nemesi címnek a mindenkori rang meghatározásában. A ranglista élén az uralkodó állt, őt követte a király, a herceg, a herceg, a herceg, a báró és így tovább.

  A nemesi címtől függően más-más megszólítási forma érvényesült. Ezt a megszólítási formát nemesi predikátumnak nevezték. A hercegeket például királyi címként szólították meg. Míg a nemesi cím a társadalmi státuszt írja le, addig a nemesi predikátum a megfelelő megszólítási forma. Ugyanez vonatkozik a predikatív címre is. A nemesi predikátum még ma is számos elnevezésben létezik, függetlenül az aktuális társadalmi osztálytól. Különösen a "von" vagy "zu" toldalékok jelzik a név nemesi jogi eredetét, és ilyen predikátumcímet jelölnek.

  Nemesi predikátumok és a névhez való jog

  Napjainkban a nemesség predikátum még mindig fontos szerepet játszik a jogi kontextusban. Külön nemesi jog azonban már nem létezik. A nemesi predikátum inkább a névtörvény hatálya alá tartozik. Így könnyebb nemesi nevet szerezni, és ezt követően nemesi nevet is viselni.

  A nemesi cím megszerzése többféleképpen is elképzelhető. A leggyakoribb módok a névmelléknév megszerzése születés, névváltoztatás, házasság vagy örökbefogadás útján. Létezik azonban számos kombináció és egyedi eset is. Főszabály szerint azonban a nemesi címet nem lehet kizárólag kérelem útján megszerezni. Ez csak nagyon szigorú feltételek mellett megengedett. Szellemi megterhelésre van szükség, tehát a név hozzáadásának feltétlenül szükségesnek kell lennie az Ön mentális egészsége szempontjából. Az ilyen bizonyítás kizárólag nem nemesi név alapján valószínűleg nehézkes. Mindazonáltal teljesen lehetséges, hogy nemesi címet szerezzen és nemesi címmel házaljon.

  Nemesi cím megszerzése házasság, születés és örökbefogadás útján

  Hogyan leszek nemes? Mit jelent a nemesi tagság? Elvileg a nemesség előtagja nem elegendő ahhoz, hogy valaki nemes legyen. A puszta "a" és "a" predikátum nem határozza meg a nemesi tagságot és az első benyomásokat. Sokkal inkább valódi nemesi cím szükséges a nemesi rangra emeléshez.

  Ma a klasszikus nemesi cím megszerzése és a nemességbe való bekerülés csak olyan nők számára lehetséges könnyen, akik házasság útján szerzik meg a nemesi címet. Válás esetén azonban a cím ugyanilyen gyorsan elvész. Ráadásul a címnek a nő által a gyermekeire vagy a következő férjre való átruházása nem megengedett. Csak a törvényes gyermekek számítanak nemesnek, és így emelkedhetnek a nemesi rangra. Az örökbefogadás azonban egy másik módja a nemességbe való tényleges belépésnek.

  Vásároljon nemes címet - Nemes vásárlással

  Lehet-e nemesi címet vásárolni? Valóban lehet-e valaki nagy vagyon révén igazi nemessé válni? Azok, akik szeretnének a nemességbe belépni és valódi nemesi címet viselni, a házasság vagy az örökbefogadás útját járhatják be. Néha előfordul, hogy az örökbefogadásra a magas vételi összegek miatt kerül sor. Kiemelkedő példa erre Marcus von Anhalt herceg, aki magát örökbe fogadta, és így nemesi címhez jutott. Az örökbefogadás megvásárlása azonban nagy kockázatot jelent. Ez alapvetően erkölcstelen, így minden megkötött megállapodás semmis.

  Ezért ésszerű alternatíva, ha nemesi címet vásárol tőlünk. Ezt a címet nemesi címként használhatja, és egyfajta színpadi névként használhatja. Használatának nincsenek korlátai - szerződéskötés vagy szállodai szobafoglalás ugyanúgy megengedett az Ön új nemesi címe alatt. Ráadásul hiteles kinevezési oklevelet és saját címert kap - minden kockázat nélkül.

  Értékelje ezt a cikket

  [Összesen: 6 Átlagosan: 4.7]
  Rang im Adel - Adelstitel kaufen
  Kis kirándulás

  Nemesi rang

  A nemesség befolyása korábban nagyobb volt. Mindazonáltal a nemesi cím és a nemesi rang még mindig átütő fényű. Az érdeklődés...
  Die Geschichte des Adels
  Kis kirándulás

  A nemesség története

  A nemesi cím megvásárlása iránt érdeklődők gyakran szeretnének többet megtudni a nemesség történetéről. A viharos történelem...