Italské šlechtické tituly

Italská šlechta byla často strukturována jinak než francouzská nebo německá. Protože se středověké feudální a dědické právo v Itálii značně lišilo od franského, vyvíjela se tamní šlechta od středověku do novověku odlišně a tento vývoj se také značně lišil region od regionu, protože ještě neexistoval celkový stát nebo národ. Hospodářské, sociální a politické poměry na jihu poloostrova, který byl formován vlivem Byzantské říše, normanským dobytím jižní Itálie a španělskými královskými dynastiemi, které tam později vládly, se zcela lišily od poměrů v papežských státech nebo v severní Itálii, kde lombardské městské státy, pro něž byl charakteristický obchod, a Benátská republika prošly zcela nezávislým vývojem. Řády byly podobné těm v Německu, Francii, Velké Británii, Rakousku a Španělsku: Na rozdíl od Španělska a Španělska, kde byly tyto kategorie: kníže (Principe), vévoda (Duca), markrabě (Marchese), hrabě (Conte), baron (Barone) a "pán" (Nobile).

Zobrazuji všechny 3 výsledky