Šlechtický titul v Číně

Šlechta v císařské Číně prošla proměnou, která trvala několik tisíc let. Dříve než v Evropě se vyvinul feudální systém, usedlá správa a nakonec státní zřízení, které formovalo kulturu a sociální strukturu říše. Navzdory vnitřním i vnějším otřesům zůstaly typické formy, jako je patriarchát, primogenitura četných titulů nebo ústřední moc nejvyššího panovníka a jeho dvora, stejné. Teprve se zánikem císařství byla zlomena společenská moc čínské šlechty.

Titul Tianzi znamená doslova Syn nebes a používalo ho mnoho čínských panovníků bez ohledu na jejich hodnost.

Zobrazen jediný výsledek