China Adellijke Titel

De adel in keizerlijk China onderging een gedaanteverandering die enkele duizenden jaren duurde. Eerder dan in Europa ontwikkelden zich een feodaal systeem, een sedentair bestuur en tenslotte een staatsbestel, die de cultuur en de sociale structuur van het rijk vorm gaven. Ondanks interne en externe omwentelingen bleven de typische vormen dezelfde, zoals het patriarchaat, het eerstgeboorterecht van talrijke titels of de centrale macht van de opperste heerser en zijn hof. Pas met de afschaffing van het keizerrijk werd de sociale macht van de Chinese adel gebroken.

De titel van Tianzi betekent letterlijk Zoon van de Hemel en werd gebruikt door vele soevereine heersers van China, ongeacht hun rang.

Enig resultaat