erecode

Der Ehrenkodex des Adels

  Als edelman draag je niet alleen een adellijke titel. Hoe authentieker uw verschijning, hoe waarschijnlijker het is dat mensen geloven dat u een echte edelman bent. De erecode van de adel is cruciaal voor het gedrag van een edele. De gedragscode van de adel wordt beschouwd als de zogenaamde erecode. Deze werd reeds op 2 september 1989 te Porto in Portugal aangenomen. De C.I.L.A.N.E. als de verantwoordelijke commissie van de Europese adel was belast met de uitwerking. Elke edelman moet zich in zijn gedrag laten leiden door de erecode. Wie bij ons een adellijke titel koopt, moet ook de elementaire waarden van de Erecode kennen.

  De drie belangrijkste waarden van adel:

  1. morele waarden

  Geestelijke morele waarden hebben sinds mensenheugenis het leven van de adel bepaald. Een adellijke houding en respect voor verschillende tradities maken deel uit van het dagelijkse leven van elke edelman. Het maakt niet uit tot welke religie of cultuur de edele behoort, respect is altijd nodig. Daarnaast vormen de waardigheid van de persoon, verdraagzaamheid, mensenrechten, de sociale situatie, eerbaarheid, het edele woord en het betrouwbaar nakomen van verplichtingen de kern van de edele erecode. Wie als edele wil optreden, moet ook zijn spirituele en morele plichten vervullen en een modern, verlicht begrip van waarden hebben.

  2. sociale waarden

  De waaier van sociale waarden die deel uitmaken van de adellijke erecode is enorm. Verantwoordelijkheid en vrijheid kenmerken het leven van de edele. Bovendien streeft een edelman naar succes. Het verwerven van talenkennis, het onderhouden en versterken van de geest en het nastreven van beroep in plaats van middelmatigheid staan voortaan op uw agenda. Ondernemerschap, sociale verantwoordelijkheid en een "ja" tegen Europa maakten in het verleden deel uit van adel en maken daar ook nu deel van uit. De edelman zorgt ook voor het welzijn van anderen, onderhoudt de beleefdheid en de banden met het vaderland, en bevordert de bescherming van het milieu. Het behoud van natuurlijke hulpbronnen en een gerechtvaardigde, passende nationale trots maken eveneens deel uit van het typische adellijke wereldbeeld. Wie zich aan deze waarden houdt, is goed op weg om een authentieke edelman te worden.

  3. familiewaarden

  Bovendien maken familiewaarden deel uit van het leven van edelen. Als u de bevordering van gezinsactiviteiten nastreeft, de versterking van de gezinsband en de beschouwing van het gezin als het middelpunt van de samenleving, bent u als edelman in goede handen. Evenzo maken het eren van het huwelijk, het tolereren van ouders en het respectvol herdenken van overledenen deel uit van de edele code van eer. Het behoud van de familietradities en de solidariteit binnen de familie zorgen ervoor dat u voortaan deel uitmaakt van een echte adellijke familie.

  Beoordeel dit artikel

  [Totaal: 26 Gemiddeld: 4.2]
  Adelstitel Formen
  beren titel

  Adellijke titel vormen

  Als je bij ons een adellijke titel koopt, zijn er verschillende varianten mogelijk. Allereerst kun je als eigenaar van een adellijke titel met benoemingscertificaat...
  beren titel

  Uw eigen wapenschild

  Als je aan adel denkt, denk je altijd aan een familiewapen. Als je bij ons een adellijke titel koopt, krijg je...
  Adelstitel in den Ausweis eintragen
  beren titel

  ID-kaart invoer

  Een handtekening met de naam van de kunstenaar is wettelijk bindend en toegestaan. Maar alleen als je identiteit onomstotelijk vaststaat. Dit is echter geen...
  Adelstitel kaufen Namensänderung
  beren titel

  Naamsverandering

  Voor veel nieuwe edelen is het kopen van een adellijke titel slechts de eerste stap. Op de lange termijn is de adellijke titel niet alleen...
  beren titel

  Adel kopen?

  Een adellijke titel lijkt voor veel mensen verleidelijk. Voor de meeste mensen ligt een hoge status helaas buiten bereik. Met...
  Adelstitel Tragen Beitragsbild
  beren titel

  een adellijke titel dragen

  Sinds mensenheugenis worden adellijke titels beschouwd als een teken van rijkdom, prestige en manieren. Tegenwoordig kan iedereen die een adellijke titel wil ...