kodeks honorowy

Der Ehrenkodex des Adels

  Jako szlachcic, nie tylko nosisz tytuł szlachecki. Im bardziej autentyczny wygląd, tym bardziej prawdopodobne jest, że ludzie kupią, że jesteś prawdziwym szlachcicem. Szlachecki kodeks honorowy jest kluczowy dla zachowania szlachcica. Kodeks postępowania szlachty jest uważany za tzw. kodeks honorowy. Została ona już przyjęta w dniu 2 września 1989 r. w Porto w Portugalii. C.I.L.A.N.E. jako odpowiedzialna komisja szlachty europejskiej była odpowiedzialna za opracowanie. Każdy szlachcic w swoim postępowaniu musi kierować się kodeksem honorowym. Kto kupuje u nas tytuł szlachecki, powinien też znać elementarne wartości Kodeksu Honorowego.

  Trzy najważniejsze wartości szlachectwa:

  1. wartości moralne

  Duchowe wartości moralne kształtowały życie szlachty od niepamiętnych czasów. Szlachetna postawa i szacunek dla różnych tradycji są częścią codziennego życia każdego szlachcica. Bez względu na to, do jakiej religii czy kultury należy szlachcic, szacunek jest zawsze konieczny. Ponadto u podstaw szlachetnego kodeksu honorowego leżą: godność osoby, tolerancja, prawa człowieka, sytuacja społeczna, honorowość, szlachetne słowo i rzetelne wywiązywanie się z obowiązków. Każdy, kto chce uchodzić za szlachcica, powinien również wypełniać swoje obowiązki duchowe i moralne oraz mieć nowoczesne, oświecone rozumienie wartości.

  2. wartości społeczne

  Wachlarz wartości społecznych, które są częścią szlacheckiego kodeksu honorowego, jest ogromny. Odpowiedzialność i wolność charakteryzują życie szlacheckie. Ponadto szlachcic dąży do osiągnięcia sukcesu. Zdobywanie umiejętności językowych, podtrzymywanie i wzmacnianie ducha oraz dążenie do zawodu, a nie przeciętności, są odtąd na waszym porządku dziennym. Przedsiębiorczość, odpowiedzialność społeczna i "tak" dla Europy były częścią szlachectwa w przeszłości i są jego częścią dzisiaj. Szlachcic troszczy się także o dobro innych, utrzymuje uprzejmość i więzi z ojczyzną oraz promuje ochronę środowiska. Zachowanie zasobów naturalnych i uzasadniona, odpowiednia duma narodowa to także elementy typowego szlacheckiego światopoglądu. Każdy, kto postępuje zgodnie z tymi wartościami, jest na dobrej drodze do stania się prawdziwym szlachcicem.

  3. wartości rodzinne

  Ponadto, wartości rodzinne są częścią życia szlachty. Jeśli dążysz do promowania działań rodzinnych, wzmocnienia więzi rodzinnej i uznania rodziny za centrum społeczeństwa, jesteś w dobrych rękach jako szlachcic. Podobnie, honorowanie małżeństwa, tolerancja rodziców i pełna szacunku pamięć o zmarłych są częścią szlachetnego kodeksu honorowego. Zachowanie tradycji rodzinnych i solidarność wewnątrz rodziny gwarantują, że od tej pory będziesz częścią prawdziwej rodziny szlacheckiej.

  Oceń ten artykuł

  [Razem: 27 Średnia: 4.2]
  Adelstitel kaufen Namensänderung
  tytuł niedźwiedzia

  Zmiana nazwy

  Dla wielu nowych szlachciców zakup tytułu szlacheckiego to dopiero pierwszy krok. W dłuższej perspektywie tytuł szlachecki ma nie tylko...
  Adelstitel Tragen Beitragsbild
  tytuł niedźwiedzia

  nosić tytuł szlachecki

  Od niepamiętnych czasów tytuły szlacheckie były uważane za oznakę bogactwa, prestiżu i manier. W dzisiejszych czasach każdy, kto chce zdobyć tytuł szlachecki...