Nasze tytuły " Książę i księżna

Zostań księciem lub księżną już dziś - kup tytuły szlacheckie już teraz! 

Kto nie lubi sobie tego wyobrażać? Ty i twój partner przechadzający się po mieście jako książę i księżna? Kiedy zabierasz swoją ukochaną, rezerwujesz stolik jako książę i księżna. Nabywając tytuł szlachecki, otaczasz się specjalną aurą. Jako wysokiej rangi tytuły szlacheckie, te oznaczenia są świetnym sposobem na zwiększenie prestiżu i pozycji. Bądźcie pewni, że jako Książę i Księżna będziecie otoczeni wielką uwagą. 

Znaczenie księcia i księżnej 

Znaczenie tytułu książęcego jest zakorzenione w monarchiach. Ci, którzy tradycyjnie rządzili księstwem i innymi szlachcicami, nazywani byli książętami. Historycznie rzecz biorąc, książę jest uważany za najwyższy tytuł szlachecki - z wyjątkiem tytułów nadawanych monarchom. Tytuł wywodzi się od łacińskiego "Dux", czyli "przywódca". Początkowo, w historii Rzymu, tytuł honorowy nadawano dowódcom armii. Z biegiem lat książę był najwyższym dowódcą w danej prowincji. 

Księstwo w średniowieczu 

W monarchiach niemieckich tytuł szlachecki księcia został wprowadzony w średniowieczu. Książę niemiecki stał wyżej od hrabiego w hierarchii szlacheckiej. Książę i księżna władali daną prowincją i należeli do najwyższej szlachty. Bezpośrednio pod monarchą znajdowali się już książęta, którzy pełnili ważną rolę w monarchii. Ale w Europie istniały też kraje, w których tytuł szlachecki księcia po prostu nie istniał. Nie powinno to jednak przesłonić faktu, że w większości krajów i monarchii te tytuły szlacheckie były powszechne. Do dziś książę jest uważany za imponującą osobowość o wielkiej władzy i znacznych wpływach. 

Książę i księżna w epoce nowożytnej 

Podczas gdy w XIX wieku istniały jeszcze liczne małe państewka i księstwa niemieckie, znaczenie książąt w ciągu dziesięcioleci zmalało. Na początku XIX wieku liczni książęta władali małymi państwami niemieckimi i włoskimi. Do dziś rozwój ten jest w fazie schyłkowej. Obecnie istnieje tylko jeden książę, który rządzi krajem: książę Wielkiego Księstwa Luksemburga. Mimo że książęta i księżne nie rządzą już państwami, tytuły te są używane w różnych sytuacjach. 

W Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii książę jest nadal uważany za najwyższy tytuł monarszy. Jednocześnie, ludzie mogą zostać księciem i księżną tylko poprzez dziedziczenie. Wszyscy członkowie szwedzkiej rodziny królewskiej otrzymują przy urodzeniu tytuł książęcy. Odtąd szwedzcy członkowie rodziny królewskiej mogą nazywać się również księciem i księżną. 

Kup szanujący się tytuł szlachecki! 

Dziś mało który szlachcic rządzi. Jednak książę i księżna patrzą wstecz na pełną wrażeń historię, dzięki czemu zyskujesz uznanie, szacunek i sławę. Kto jest zainteresowany tytułem szlacheckim i chce zostać szlachcicem lub szlachcianką, często myśli o tytule szlacheckim księcia lub księżnej. Zakup tych szlachetnych tytułów wzbogaca Państwa vita, a także idealnie nadaje się na wymyślny prezent.