Staňte se vévodou nebo vévodkyní ještě dnes - kupte si šlechtické tituly!

Herzog und Herzogin werden

  Kdo by si to rád nepředstavoval? Vy a váš partner se procházíte městem jako vévoda a vévodkyně? Když vyvedete svou drahou polovičku ven, rezervujete si stůl jako vévoda a vévodkyně. Zakoupením šlechtického titulu se obklopíte zvláštní aurou. Jako vysoce postavené šlechtické tituly jsou tato označení ideální pro zvýšení vaší vlastní prestiže a postavení. Buďte si jisti - jako vévoda a vévodkyně se vám dostane velké pozornosti.

  Význam vévody a vévodkyně

  Baron und Baronin - Noble Society

  Význam vévodského titulu má své kořeny v monarchiích. Každý, kdo tradičně vládl vévodství a dalším šlechticům, se nazýval vévoda. Historicky je vévoda považován za nejvyšší šlechtický titul - s výjimkou titulů udělovaných panovníkům. Titul je odvozen z latinského "Dux", což znamená "vůdce". Původně se v římské historii tento čestný titul uděloval velitelům armády. V průběhu let byl vévoda nejvyšším velitelem v určité provincii.

  Vévodství ve středověku

  V německých monarchiích byl šlechtický titul vévody zaveden ve středověku. Německý vévoda stál v hierarchii šlechty nad hrabětem. Vévoda a vévodkyně vládli určité provincii a patřili k nejvyšší šlechtě. Přímo pod panovníkem již stáli vévodové, kteří měli v monarchii důležitou roli. V Evropě však existovaly i země, kde šlechtický titul vévody jednoduše neexistoval. To by však nemělo zastírat skutečnost, že ve většině zemí a monarchií byly tyto šlechtické tituly běžné. I dnes je vévoda považován za impozantní osobnost s velkou mocí a značným vlivem.

  Vévoda a vévodkyně v moderní době

  Adelstitel kaufen - Deshalb ist es möglich

  Zatímco v 19. století ještě existovaly četné malé německé státy a vévodství, význam vévodů v průběhu desetiletí klesal. Na počátku 19. století vládla německým a italským malým státům řada vévodů. Až do dnešních dnů je tento vývoj na ústupu. Dnes vládne jedné zemi pouze jediný vévoda: vévoda Lucemburského velkovévodství. Přestože vévodové a vévodkyně již nevládnou zemím, tituly se v různých situacích berou v úvahu.

  Ve Španělsku, Portugalsku a Spojeném království je vévoda stále považován za nejvyšší panovnický titul. V této souvislosti se osoby mohou stát vévody a vévodkyněmi pouze dědictvím. Všichni členové švédské královské rodiny získávají vévodský titul při narození. Od nynějška se mohou švédští členové královské rodiny nazývat také vévodou a vévodkyní.

  Koupit Respektující šlechtický titul!

  Dnes už téměř žádný šlechtic nevládne. Vévodové a vévodkyně se však mohou ohlížet za bohatou historií, takže se vám dostane uznání, úcty a slávy. Ti, kteří mají zájem o šlechtický titul a chtějí se stát šlechticem nebo šlechtičnou, často přemýšlejí o šlechtickém titulu vévody nebo vévodkyně. Zakoupení těchto šlechtických titulů obohatí váš životopis a je ideální i jako nevšední dárek.

  Ohodnotit tento článek

  [Celkem: 36 Průměrná hodnota: 3.8]
  Baron und Baronin - Noble Society
  Naše tituly

  Baron a baronka

  Šlechtický titul barona zní na první pohled velmi slibně. Lidé si barona spojují s elegantním vzhledem a...
  Schottische Laird und Lady
  Naše tituly

  Skotský laird a dáma

  Šlechtické tituly však nejsou rozšířeny pouze v Německu, Anglii, Švédsku a spol. Známé i nechvalně známé jsou šlechtické pocty...
  Adelige Kinder - Prinzessin und Prinz werden
  Naše tituly

  Ušlechtilé děti

  Pokud si rodiče zvolí šlechtický titul nebo v historii šlechtický titul zdědí, má to vliv i na...
  Naše tituly

  Lord & Lady

  Pokud jde o irský titul lord, existují různé možnosti. Pokud se chcete od nynějška zdobit titulem Lord of Kerry nebo Lady of Cork,...