Nasze tytuły " Baron i Baronowa

Kup tytuł szlachecki Baron & Baronessa! 

Na pierwszy rzut oka tytuł szlachecki barona brzmi bardzo obiecująco. Z baronem ludzie kojarzą elegancki wygląd i wysoką pozycję władzy. Jednak w wielu krajach europejskich i w wielu rodzinach szlacheckich szlachcic z tytułem barona jest jednym z najniższych rangą. Kobieta baron to baronowa. 

Z czasem status tych tytułów szlacheckich ulegał zmianie. Ten dziedziczny tytuł szlachecki ma kilkusetletnią historię. Zanim kupisz sobie tytuł szlachecki i nazwiesz się baronem lub baronową, znajdziesz w dalszej części interesujące informacje o baronie i jego baronowej. 

Etymologiczne pochodzenie barona i baronowej 

Etymologiczne pochodzenie tych terminów wywodzi się z łaciny, a dokładniej od łacińskiego słowa "Baro". Oznacza to sługę, najemnika lub żołnierza. W prawie alemańskim najemnik nazywany był barus. Przez lata istniały podobne oznaczenia w różnych krajach i językach. Miały one wspólną cechę, że terminy pochodne oznaczały najemnika, ciężką i ciężką pracę lub żołnierza. Nie wiadomo jednak, skąd wzięło się żeńskie słowo baronessa. Do dziś istnieją różne źródła i twierdzenia, które debatują nad etymologicznym pochodzeniem słowa baronessa. Jedno jest jednak pewne - baron i baronowa mają za sobą długą historię. 

Zmiany historyczne barona 

Tytuł barona i baronowej upowszechnił się w średniowieczu. Poprzez feudalne rządy panowie feudalni otrzymywali własność. Ten, kto posiadał ziemię, dla celów identyfikacji nazywany był panem feudalnym. Feudalni baronowie po kilku wiekach byli jednak zjawiskiem przestarzałym. Tytuł barona oznaczał status szlachecki, nie było w nim oznaczenia ani zastrzeżenia praw i obowiązków. Dziś baron jest nadal przedstawicielem rodziny szlacheckiej. 

Baron w anglosaskiej Anglii za czasów Wilhelma Pierwszego... 

Bardzo ważne dla rozwoju barona było panowanie Wilhelma Pierwszego. Wprowadził w Anglii godność barona. W ten sposób Wilhelm Pierwszy chciał się dowiedzieć, którzy obywatele przysięgli mu wierność. Tytuł barona został jednak skutecznie zniesiony przez inne tytuły szlacheckie. Odtąd baronowie pod rządami Wilhelma Pierwszego musieli uczestniczyć w służbie wojskowej i pomagać w podejmowaniu decyzji politycznych w radzie królewskiej. Wyższa szlachta i szlachcianki często nazywały panów liege lordów baronami. W przypadku niższych urzędników powszechne było również proste określenie "panowie". Niemniej jednak, za czasów Wilhelma Pierwszego, baron był uważany za liege lorda, który przysięgał wierność wyżej postawionemu szlachcicowi. 

Baronowie pod rządami Henryka II 

Za panowania Henryka II baronowie okrzepli. Pierwotnie baronami byli wszyscy właściciele ziemscy i feudałowie, którzy otrzymali ziemię w podzięce za służbę wojskową. Tak zwany Dialog de Scaccario wskazywał baronów, którzy byli wolnomularzami i otrzymywali ziemię w podzięce za służbę rycerską. W niektórych przypadkach, za czasów Henryka II, tytuły szlacheckie barona i lorda nakładały się na siebie. Prawdziwy pan dworu nie określał się jednak mianem barona, wolał używać tytułu lorda. 

Magna Charta i jej wpływ na anglosaskie tytuły szlacheckie 

Magna Charta miała wpływ na wiele dziedzin życia w historii anglosaskiej. Od 1164 r. baronowie wyższego szczebla byli regularnie wzywani do udziału w obradach rady królewskiej. Później powstał Parlament i tzw. Izba Lordów, do której należeli również baronowie. W Magna Charta było napisane, że niscy baronowie muszą otrzymać wezwanie i wybrać przedstawiciela, który będzie działał w imieniu baronów. Wybrani przedstawiciele tworzyli Rycerza Shire. Odtąd między mieszczanami a baronami istniały ostre różnice. W średniowieczu baronowie posiadali przywileje i mogli również wywierać wpływy polityczne. Dopiero wraz z rozwojem Wielkiej Brytanii w kierunku demokratycznego systemu politycznego, baron i baronowa utracili przywileje, a co za tym idzie również prestiż. 

Rozwój baronii i upadek feudalizmu 

Zbliżał się jednak koniec feudalnej baronii. Od XV wieku baronowie feudalni zostali w znacznym stopniu zastąpieni listami polecającymi, które zobowiązywały określone osoby do uczestniczenia w posiedzeniach parlamentu. Listy patentowe tworzyły nowych baronów, podczas gdy orientacja na własność ziemską i status pana feudalnego stały się przestarzałe. Tytuły władzy i szlachectwa w odniesieniu do feudalnego rodowodu były odtąd uważane za przestarzałe. Abolition Act w 1660 roku zmienił feudalną baronię w nowoczesne baronetstwo. W wyniku realizacji różnych ustaw baronie feudalne stały się odtąd baroniami wolnej służebności, w których obowiązywały pieniężne, regularne płatności. 

Baronie w XX-wiecznej Wielkiej Brytanii 

W XX wieku rozwój szlachectwa w Wielkiej Brytanii zaznaczył się wprowadzeniem niedziedzicznych tytułów szlacheckich. Wszystkie osoby posiadające tytuł szlachecki, prestiżowy lub dożywotni, który nie musiał być oparty na pochodzeniu, noszą obecnie tytuły szlacheckie barona i baronowej. Zarówno dziedziczni, jak i niedziedziczni rówieśnicy preferują tytuł szlachecki. Często honor baronialny jest traktowany jako dodatkowe wyróżnienie i działa jako tytuł honorowy dla znaczących osób w Wielkiej Brytanii. Współcześni baronowie posiadają tytuł szlachecki, aby podtrzymywać tradycję szlachecką w Wielkiej Brytanii i chronić szlachectwo. Prawa nie idą w parze z tytułem szlacheckim baronów w dzisiejszej Wielkiej Brytanii. 

Baronerie - spojrzenie w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość 

W całej Europie tytuł szlachecki barona ewoluował na przestrzeni wieków. Baronowie początkowo byli zwykłymi obywatelami, później zaś stali się wpływowymi politykami. Dziś baronowie są często uznawani za honorowe tytuły dla znanych, cenionych osób. W XIX i XX wieku, na przykład, bogate i potężne osobistości były nazywane baronami. Był więc baron gazetowy, baron przemysłowy czy baron jedwabny. Z pojęciem baronów zawsze wiązała się wielka władza. 

Baronowie i baronessy współczesnych czasów cieszą się dużym uznaniem. Pomimo braku władzy politycznej i specjalnych praw szlacheckich, baronie mają za sobą długą i pełną sukcesów przeszłość. Wiele wskazuje na to, że baron i baronowa nadal będą odgrywać ważną rolę w Anglii XXI wieku. Oznaczenia te nie osiągnęły jeszcze kresu swojego rozwoju. 

Jeśli chcesz być częścią tej historii sukcesu, możesz teraz uzyskać tytuł szlachecki. Następnie pojawicie się jako baron i baronowa i będziecie mogli korzystać z przepychu, którym baronowie promieniują od wieków. Fascynacja gwarantowana!