Skotské šlechtické tituly

Obecně jsou německé a také anglické šlechtické tituly spojeny s osobami a jejich potomky. Ve Skotsku tomu tak není. Zde je situace poněkud odlišná. Ve Skotsku je šlechtický titul spojen s pozemkem. Existují určité oblasti půdy, které jsou spojeny se šlechtickým titulem. Pokud tedy ve Skotsku koupíte pozemek, šlechtický titul s ním spojený, například "Glencairn" nebo "John O'Groats", automaticky přechází na kupujícího. To znamená, že pokud si koupíte pozemek ve Skotsku, získáte legálně také šlechtický titul. Titul "Laird", který získáte s koupí pozemku, odpovídá anglickému "Lord".

Mezi lordem a lairdem je však rozdíl. Lord je anglický výraz pro vysokého šlechtice. Naproti tomu skotský laird není šlechtic v přeneseném slova smyslu jako anglický lord, ale lord of the manor, vlastník půdy. Vzhledem k tomu, že v době, kdy termín Laird vznikl, bylo víceméně možné, aby vlastní půdu vlastnili pouze bohatí lidé, představoval termín Laird úctu k pánovi panství. Podobný je i německý výraz "Herr" (pán), na který měli po velmi dlouhou dobu nárok pouze majitelé půdy.

Pokud se tedy chcete stát skotským lordem, stačí vám k tomu pozemek, který je spojen s titulem. Ne každý však má prostředky na koupi velkého pozemku a nechce se obtěžovat se všemi potřebnými formalitami. Nyní existuje jednoduchý způsob, jak můžete získat požadovaný titul rychle a snadno. Máme ve Skotsku nemovitosti, které jsou vybaveny jedním z žádaných titulů. Dáváme vám možnost koupit si jeden z těchto pozemků. Koupíte si pozemek o rozměrech 30×30 a automaticky s ním získáte titul Laird nebo Lady.

S tímto titulem nejsou spojena žádná šlechtická privilegia, protože šlechtictví bylo v Německu zrušeno. Můžete jej však používat jako přídomek ke jménu, podobně jako jméno umělce, a také jej používat na vizitkách a hlavičkových papírech. Skotský titul Laird je tedy titul, který můžete přijmout hlavně pro zábavu a pro to, abyste udělali dojem na své bližní.

Zobrazuji všechny 2 výsledky