Šlechtická privilegia

Noble Privilegien - Titelbild

  Ušlechtilé výhody šlechtictví

  Na jedné straně je šlechtický titul považován za mimořádně vznešený. Každý, kdo se prochází po ulicích jako šlechtic nebo si jako šlechtic rezervuje či objednává místo, si často vyslouží uznalé pohledy. Společenské výhody mají mnozí šlechtici i poté, co jim byla odebrána zákonná privilegia. Mnoho lidí se dnes ohlíží na šlechtu a vnímá lorda, lady, hraběte, barona a spol. jako pozůstatky minulé éry.

  Výsady šlechty sahají mnoho staletí do minulosti a měnily se v závislosti na společenském prostředí. Pokud se chcete dozvědět více o šlechtických výsadách, níže naleznete užitečné informace. Než začnete šlapat po vybraném šlechtickém titulu, trocha znalostí o historických privilegiích neuškodí.

  Výhody šlechtictví

  Adelstitel Formen

  Šlechta získala řadu výhod. Jak si však šlechta nejrůznější výhody vůbec zasloužila? Předávání privilegií mezi příslušníky šlechtické vrstvy bylo vzácností. Panovník spíše z Boží milosti uděloval šlechtě různá privilegia. Král, císař nebo jiný panovník uznával určité tituly. Šlechtickým rodům bylo uděleno nadměrné bohatství. Nemálo šlechticů se nazývalo majiteli rozsáhlých pozemků.

  Kromě toho byla k dispozici zejména tato privilegia. Mnohé šlechtické rody dostaly vlastní potoky pro rybolov a sady pro sklizeň ovoce. To vše vyplývalo z přednostního zacházení, pokud jde o vlastnictví půdy. Kromě toho mohli šlechtici nechat obdělávat pole. Šlechtě byla přístupná také lesní výroba.

  Většina tehdejších sídel se vyznačovala typickou infrastrukturou. Patřily k ní hrady, studny, mlýny nebo opatství. Místní zemědělci mohli často volně využívat půdu. Vlastníky však byli šlechtici. Často šlechtici vyžadovali, aby obyvatelé platili daně nebo aby šlechtickému rodu postoupili určitou část úrody. Využívání rolníků k fyzické práci však šlechticům nebylo dovoleno - i když někteří tento zákaz nerespektovali.

  Společenský vzestup šlechty

  Rang im Adel - Adelstitel kaufen

  Stále více šlechticů v průběhu dějin chtělo získat šlechtická privilegia šlechticů a šlechtičen. Z tohoto důvodu se příslušníci různých společenských vrstev rozhodovali pro kariéru v armádě, u dvora nebo v jiných složkách státní správy. K získání šlechtického titulu měl přispět dobrý výkon.

  Proč byl ale šlechtický titul v různých dobách tak oblíbený? Například ve Francii byly šlechticům poskytovány daňové výhody. Šlechtici nemuseli platit žádné přímé daně. Kromě toho byl znám vztah k soudům a policejním úředníkům. Šlechta byla zvýhodňována téměř ve všech oblastech života společnosti. Šlechta byla často vyňata z obecného práva a řídila se vlastními předpisy - tzv. šlechtickým právem. Lidé se šlechtickým titulem měli rozsáhlou moc a mohli vydávat příkazy svým podřízeným. Oproti tomu prostí rolníci se museli řídit zákony.

  Šlechtické rody měly dokonce právo vést mezi sebou soukromé války. V případě neshod a rodinných sporů byly rozšířené souboje. Zejména v renesanci sloužily souboje mezi šlechtici k urovnání některých sporů. V soubojích na meče se šlechtici poměřovali a rozhodovali spor ve svůj prospěch. Jen za vlády krále Jindřicha IV. zemřelo ve Francii v takových soubojích více než 4 000 šlechticů - šplhání po společenském žebříčku tak bylo někdy krvavou záležitostí. To by však nemělo zastínit skutečnost, že šlechtici byli většinou opravdoví gentlemani a orientovali se na kulturní zvyklosti.

  Staňte se šlechticem/šlechtičnou ještě dnes!

  Graf und Gräfin

  Moderní šlechtic se od tradiční šlechty značně liší. Zatímco ve středověku a po mnoho staletí měli šlechtici četná privilegia, moderní šlechta se liší. Dnešní šlechta nemá ve společnosti žádné zvláštní postavení; šlechticům není přiznána větší moc než ostatním občanům.

  Přesto je pro mnoho lidí nesmírně lákavé vlastnit šlechtický titul a vystupovat s ním na veřejnosti. Je to proto, že šlechtické tituly existují již několik století a dodnes jsou nesmírně populární. Příslušnost ke šlechtě je spojena se společenským půvabem, který často nemá obdoby.

  Pokud se tedy dnes rozhodnete nosit šlechtický titul, můžete si ho koupit podle svého výběru. Díky dlouholetým zkušenostem přesně víme, co děláme, a nabízíme vám ucelený výběr. Podívejte se na naše popisy a najděte si šlechtický titul, který bude nejlépe odpovídat vašim představám. Díky šlechtickému titulu, který můžete legálně používat jako přídomek ke svému jménu, rodinnému erbu a jmenovací listině, budete v budoucnu sebevědomě vystupovat jako šlechtic - společenský půvab a uznání zaručeny.

  V dnešní době již není zákonné právo být šlechticem či šlechtičnou spojeno s přednostním zacházením. Přesto mnozí šlechtici inspirují svými ctnostmi a ideály. Nikdy není pozdě koupit si šlechtický titul a od nynějška vystupovat jako baron, hrabě, vévoda a spol.

  Ohodnotit tento článek

  [Celkem: 9 Průměrná hodnota: 2.7]
  Rang im Adel - Adelstitel kaufen
  Malá exkurze

  Šlechtická hodnost

  Vliv šlechty byl dříve větší. Nicméně šlechtický titul a šlechtická hodnost mají stále zvučný lesk. Zájem o šlechtické tituly je...
  Die Geschichte des Adels
  Malá exkurze

  Dějiny šlechty

  Zájemci o koupi šlechtického titulu se často chtějí dozvědět více o historii šlechtictví. Bouřlivé dějiny...