Koupit šlechtický titul Baron & Baroness

Baron und Baronin - Noble Society

  Šlechtický titul baron zní na první pohled velmi slibně. Lidé si barona spojují s elegantním vzhledem a vysokým mocenským postavením. Přesto v mnoha evropských zemích a šlechtických rodech patří šlechtic s titulem baron k těm nejníže postaveným. Žena baronka je baronka.

  Postupem času se status těchto šlechtických titulů měnil. Dědičný šlechtický titul má za sebou několik staletí historie. Než si pořídíte šlechtický titul a budete se nazývat baronem nebo baronkou, najdete v následujících řádcích zajímavé informace o baronovi a jeho baronce.

  Etymologický původ slov baron a baronka

  Etymologický původ těchto pojmů pochází z latiny, přesněji z latinského slova "baro". To znamená sluha, žoldnéř nebo voják. V alemanském právu se žoldnéř nazýval barus. V průběhu let se podobné termíny používaly v různých zemích a jazycích. Jejich společným rysem bylo, že odvozené termíny znamenaly žoldnéře, těžkou a namáhavou práci nebo vojáka. Odkud naopak pochází ženské slovo baronka, není jasné. Dodnes existují různé prameny a tvrzení, které diskutují o etymologickém původu slova baronka. Jedno je však jisté - baron a baronka se ohlížejí za dlouhou historií.

  Historické změny barona

  Historische Veränderung des Barons

  V zásadě můžete šlechtický titul používat i po zakoupení. K jeho nošení se hodí řada situací v každodenním životě. Rezervace vstupenek, rezervace hotelového pokoje, podpis na hlavičkovém papíře nebo vystavení vizitky - od této chvíle vám šlechtický titul patří. Ten je navíc právně bezvadný. Veřejné vystupování a podepisování smluv a spol. je v Německu možné díky svobodné volbě jména.

  Poněkud problematický je pouze zápis v občanském průkazu nebo cestovním pasu. Teprve když prokážete, že šlechtický titul již odpovídá vašemu občanskému jménu, může být zapsán. Za tímto účelem musíte šlechtický titul používat vždy a všude. Pokud své sousedy a kolegy oslovujete šlechtickým titulem, je to dobré znamení, že se vám brzy podaří dosáhnout jeho zápisu do občanského průkazu.

  Historické změny barona

  Titul barona a baronky se ve středověku stal populárnějším. Prostřednictvím feudální vlády získávali feudálové majetek. Ten, kdo držel půdu, byl pro účely identifikace nazýván feudálním pánem. Feudální baroni však byli po několika staletích zastaralým jevem. Titul barona označoval šlechtický stav; neexistovalo žádné označení ani stanovení práv a povinností. Dnes je baron stále představitelem šlechtického rodu.

  Baron v anglosaské Anglii za Viléma I.

  Baron im Angelsächsischen England

  Vláda Viléma I. byla pro rozvoj baronství mimořádně důležitá. Zavedl v Anglii hodnost barona. Vilém I. chtěl zjistit, kteří občané mu přísahají věrnost. Titul barona však byl fakticky zrušen jinými šlechtickými tituly. Od té doby se baroni za Viléma I. museli účastnit vojenské služby a pomáhat utvářet politická rozhodnutí v královské radě. Vyšší šlechtici a šlechtičny často označovali leníky jako barony. Pro nižší úředníky bylo běžné také prosté označení "muži". Nicméně za Viléma I. byl baron považován za lenního pána, který přísahal věrnost výše postavenému šlechtici.

  Baroni za Jindřicha II.

  Za vlády Jindřicha II. byli ustanoveni baroni. Původně byli za barony považováni všichni pozemkoví vlastníci a feudálové, kteří dostali půdu jako poděkování za vojenskou službu. Takzvaný Dialog de Scaccario určoval barony, kteří byli svobodnými muži a dostali půdu jako poděkování za rytířskou službu. V některých případech se za Jindřicha II. šlechtické tituly baron a lord překrývaly. Skutečný pán panství se však jako baron neoznačoval, ale raději používal titul lord.

  Magna Charta a její vliv na anglosaské šlechtické tituly

  Adelstitel kaufen - Magna Charta

  Magna Charta ovlivnila mnoho oblastí života v anglosaských dějinách. V roce 1164 byli na královskou radu pravidelně svoláváni výše postavení baroni. Později vznikl parlament a Sněmovna lordů, jejichž členy byli také baroni. V Magně chartě bylo zapsáno, že nižší baroni musí obdržet předvolání a zvolit zástupce, který bude jednat jménem baronů. Zvolení zástupci tvořili rytířský sbor. Od té doby se obyčejní občané a baroni ostře rozcházeli. Ve středověku měli baroni privilegia a mohli také uplatňovat politický vliv. Teprve s rozvojem Velké Británie v demokratický, politický systém baroni a baronky ztratili privilegia a tím i prestiž.

  Rozvoj baronství a úpadek feudalismu

  Blížil se však konec feudálního baronství. Od 15. století byli baroni feudálního původu z velké části nahrazeni povolávacími listy, které zavazovaly určité osoby k účasti na parlamentních zasedáních. Patentní listy vytvářely nové barony, zatímco orientace na vlastnictví půdy a postavení feudálního pána se stala zastaralou. Mocenské a šlechtické tituly ve vztahu k feudálnímu rodu byly od nynějška považovány za zastaralé. Zákon o zrušení feudálního panství z roku 1660 změnil feudální baronství na moderní baronetství. Provádění různých zákonů zajistilo, že feudální baronství se od nynějška stalo baronstvím svobodného služebnictva, kde byly povinné peněžní pravidelné platby.

  Baronství v Británii 20. století

  Ve 20. století byl vývoj šlechty v Británii poznamenán zavedením nedědičných šlechtických titulů. Všechny osoby s titulem peerage, prestige nebo life peer, který nemusel být založen na původu, nyní nesou šlechtické tituly baron a baronka. Dědiční i nedědiční peerové dávají přednost šlechtickému titulu lord. Často je baronská čest považována za dodatečné vyznamenání a funguje jako čestný titul pro významné osoby v Británii. Novodobí baroni mají šlechtický titul, aby udržovali šlechtickou tradici v Británii a chránili šlechtický stav. Se šlechtickým titulem baronů v dnešní Británii nejsou spojena práva.

  Baronství - pohled do minulosti, současnosti a budoucnosti

  Unsere Titel - Noble Society

  Šlechtický titul baron se v průběhu staletí vyvíjel po celé Evropě. Zpočátku byli baroni obyčejnými občany, později se stali vlivnými politickými činiteli. Dnes jsou baroni často považováni za čestné tituly pro slavné a vážené osobnosti. Například v 19. a 20. století se barony nazývaly bohaté a mocné osobnosti. Existoval tak novinový baron, průmyslový baron nebo hedvábnický baron. Výraz baroni byl vždy spojován s velkou mocí.

  Dnešní baroni a baronky se těší velkému uznání. Navzdory nedostatku politické moci a zvláštních šlechtických práv se baroni ohlížejí za dlouhou a úspěšnou minulostí. Mnohé nasvědčuje tomu, že baroni a baronky budou hrát v Anglii 21. století i nadále významnou roli. Tato označení ještě nedosáhla konce svého vývoje.

  Pokud se chcete stát součástí tohoto úspěšného příběhu, můžete nyní získat šlechtický titul. Budete pak vystupovat jako baron a baronka a těžit z nádhery, kterou baronství vyzařují již po staletí. Fascinace je zaručena!

  Ohodnotit tento článek

  [Celkem: 9 Průměrná hodnota: 4.4]
  Schottische Laird und Lady
  Naše tituly

  Skotský laird a dáma

  Šlechtické tituly však nejsou rozšířeny pouze v Německu, Anglii, Švédsku a spol. Známé i nechvalně známé jsou šlechtické pocty...
  Adelige Kinder - Prinzessin und Prinz werden
  Naše tituly

  Ušlechtilé děti

  Pokud si rodiče zvolí šlechtický titul nebo v historii šlechtický titul zdědí, má to vliv i na...
  Naše tituly

  Lord & Lady

  Pokud jde o irský titul lord, existují různé možnosti. Pokud se chcete od nynějška zdobit titulem Lord of Kerry nebo Lady of Cork,...