Nobele voorrechten

Noble Privilegien - Titelbild

  Edelmoedige voordelen van adel

  Enerzijds wordt de adellijke titel als zeer nobel beschouwd. Wie als edelman door de straten loopt of als edelman boekt of reserveert, oogst vaak waarderende blikken. Sociale voordelen bestaan voor vele edelen zelfs nadat de wettelijke privileges zijn ingetrokken. Veel mensen kijken tegenwoordig terug op de adel en zien heer, dame, graaf, baron en co. als overblijfselen uit een vervlogen tijdperk.

  De voorrechten van de adel gaan vele eeuwen terug en veranderden naar gelang van de sociale omgeving. Als u meer wilt weten over de voorrechten van de adel, vindt u hieronder nuttige informatie. Voordat u begint te leuren met de adellijke titel van uw keuze, is een beetje kennis van historische voorrechten niet misplaatst.

  De voordelen van adeldom

  Adelstitel Formen

  Talrijke voordelen kwamen de adel ten goede. Maar hoe hebben de edelen in de eerste plaats hun voordelen van allerlei aard verdiend? Het doorgeven van privileges onder leden van de adellijke klasse was een zeldzaamheid. Integendeel, de heerser verleende bij de gratie Gods verschillende privileges aan de adel. De koning, keizer, of andere vorst erkende bepaalde titels. De adellijke families kregen buitensporige rijkdom. Niet weinig edelen noemden zich eigenaars van uitgestrekte gronden.

  Daarnaast waren er met name de volgende voorrechten. Vele adellijke families kregen hun eigen beekjes om te vissen en boomgaarden om fruit te oogsten. Dit alles was het gevolg van een voorkeursbehandeling met het oog op grondbezit. Bovendien konden de edelen akkers laten bewerken. De productie van bossen stond ook open voor de edelen.

  De meeste nederzettingen in die tijd werden gekenmerkt door een typische infrastructuur. Dit omvatte kastelen, waterputten, molens of abdijen. De plaatselijke boeren waren vaak vrij om het land te gebruiken. De eigenaars, echter, waren de edelen. Vaak eisten edelen van de inwoners dat zij belasting betaalden of een bepaald deel van de oogst aan de adellijke familie afstaan. Het gebruik van boeren voor fysieke arbeid was echter niet toegestaan aan de edelen - ook al negeerden sommigen dit verbod.

  Sociale vooruitgang in de aristocratie

  Rang im Adel - Adelstitel kaufen

  Door de geschiedenis heen wilden steeds meer edelen de adellijke voorrechten van edelen en jonkvrouwen verwerven. Daarom kozen leden van verschillende sociale klassen voor een loopbaan in het leger, bij het gerecht of bij andere overheidsdiensten. Goede prestaties moeten bijdragen tot het verwerven van de adellijke titel.

  Maar waarom was de adellijke titel zo populair in verschillende tijden? In Frankrijk, bijvoorbeeld, kregen edelen belastingvoordelen. De edelen hoefden geen directe belasting te betalen. Bovendien was de relatie met rechtbanken en politieagenten vertrouwd. Op bijna alle gebieden van de maatschappij waren edelen bevoorrecht. De adel was vaak vrijgesteld van het gemene recht en was onderworpen aan een eigen reglement - het zogenaamde adelsrecht. Mensen met adellijke titels hadden veel macht en konden bevelen geven aan hun ondergeschikten. Daarentegen moesten de gewone boeren zich aan de wet houden.

  Bovendien hadden de adellijke families zelfs het recht om onderling privé-oorlogen te voeren. Duels waren wijdverbreid bij onenigheden en familievetes. Vooral in de Renaissance dienden duels tussen edelen om bepaalde geschillen te beslechten. In zwaardgevechten maten edellieden zich de maat en beslisten een geschil in hun voordeel. Alleen al tijdens het bewind van koning Hendrik de Vierde kwamen in Frankrijk meer dan 4000 edellieden om in dergelijke duels - het beklimmen van de sociale ladder was dus soms een bloedige aangelegenheid. Dit mag niet verhullen dat de edelen meestal echte heren waren en zich oriënteerden op culturele gebruiken.

  Word vandaag nog edelman / edelvrouw!

  Graf und Gräfin

  De moderne edelman verschilt aanzienlijk van de traditionele adel. Terwijl edelen in de Middeleeuwen en gedurende vele eeuwen tal van voorrechten genoten, is de moderne adel anders. De huidige adel heeft geen speciale positie in de maatschappij, de edelen krijgen niet meer macht dan andere burgers.

  Toch is het voor veel mensen erg verleidelijk om een adellijke titel te bezitten en daarmee in het openbaar te verschijnen. Want adellijke titels bestaan al enkele eeuwen en zijn ook nu nog zeer populair. Met adel wordt een sociale pracht geassocieerd, die vaak zijn gelijke zoekt.

  Dus als u vandaag besluit een adellijke titel te dragen, kunt u de adellijke titel van uw keuze kopen. Dankzij onze jarenlange ervaring weten wij precies wat wij doen en bieden wij u een uitgebreide selectie. Kijk naar onze beschrijvingen om de nobele titel te vinden die het best bij uw ideeën past. Dankzij de adellijke titel, die u wettelijk kunt gebruiken als achtervoegsel van uw naam, familiewapen en benoemingsakte, zult u in de toekomst zelfverzekerd als edelman verschijnen - sociale glamour en erkenning gegarandeerd.

  Tegenwoordig is het wettelijke recht om een edelman of edelvrouw te zijn niet langer verbonden met een voorkeur. Toch inspireren vele edelen met hun deugden en idealen. Het is nooit te laat om een adellijke titel te kopen en voortaan te verschijnen als baron, graaf, hertog en co.

  Beoordeel dit artikel

  [Totaal: 14 Gemiddeld: 3]
  Rang im Adel - Adelstitel kaufen
  Kort uitstapje

  Rang in adel

  De invloed van de adel was vroeger groter. Toch hebben de adellijke titel en de rang van adel nog steeds een klinkende glans. De interesse...