Uw eigen wapenschild

  Een adellijke titel? Niet zonder hun individuele wapenschild!

  Wie aan adel denkt, heeft altijd een familiewapen in gedachten. Als u bij ons een adellijke titel koopt, krijgt u uw eigen wapenschild toegevoegd. Het unieke familiewapen van uw adellijke familie is door ons speciaal voor de betreffende adellijke titel ontworpen. Vanaf nu bent u niet alleen voor het eerst in uw leven van adel, maar hebt u waarschijnlijk ook voor het eerst uw eigen familiewapen.

  In het gewone spraakgebruik wordt met familiewapen een wapenschild aangeduid dat personen en families dragen. Volgens het Duitse gewoonterecht worden familiewapens alleen aan de pasgeborenen van een familie gegeven. Een familiewapen toont de saamhorigheid van een familie. Na de geboorte krijgen zowel de vrouwelijke als de mannelijke nakomelingen het wapenschild. Zolang de kinderen de familienaam dragen, behoort het familiewapen ook hen toe. Als door huwelijk een andere naam wordt gekozen, is de tijd van het familiewapen voorbij. Als gewoonterecht zijn het recht om wapens te dragen in het algemeen en het familiewapen in het bijzonder beschermd - dit geldt reeds wegens de nabijheid van het door de basiswet beschermde recht op een naam.

  Niet elk wapenschild heeft echter de beschermende werking van de wet. Alleen familiewapens die aan bepaalde eisen voldoen, zijn wettelijk beschermd. Enerzijds is een individueel onderscheidend vermogen vereist, hetgeen resulteert in een geschiktheid voor identificatie. Een familiewapen moet duidelijk aan een familie kunnen worden toegewezen. Zowel de wapenschilden van rechtspersonen als de familiewapenschilden van natuurlijke personen genieten een uitgebreide privaatrechtelijke bescherming. Terwijl het gewoonterecht inzake wapenschilden van toepassing is op particulieren, is het wettelijk geregelde merkenrecht van belang voor ondernemingen.

  Het artistieke vrije ontwerp van het wapenschild valt onder het auteursrecht. Een wapenschild heeft de vorm van een schild, gebaseerd op het schild uit de Middeleeuwen, dat diende om personen te beschermen. Hieruit vloeit de betekenis van het familiewapen voort als symbolische bescherming van de familie tegen alle kwaad. Sommige familiewapens bewijzen de verheffing in de adelstand. Zo is het gebruikelijk dat eigenlijk iedere edelman zijn eigen familiewapen heeft in de loop van de Nobilitierung. Terwijl vroeger de wapenschilden vaak zeer uitvoerig en rijk versierd waren, zijn de familiewapens van de moderne tijd vrijer en minder vormelijk. U kunt dus nieuwsgierig zijn, welk familiewapen u te wachten staat, als zij besluiten tot een adellijke titel.

  De geschiedenis van wapenschilden

  Het wapenschild dateert uit de Middeleeuwen. Oorspronkelijk werd het wapenschild beschouwd als een insigne op een schild. Als de ridders en edelen ten strijde trokken, kon iedereen zien tot welke familie ze behoorden. De klassieke wapenschilden zijn ontstaan tijdens de kruistochten in de 12e eeuw. Door de zware en gesloten bepantsering was het voor de grote legers nauwelijks mogelijk om vriend van vijand te onderscheiden. Zolang de edelman het zwaard met wapenschild in zijn hand hield, was een opdracht zonder problemen mogelijk. De wapenschilden van de families, families en hele naties stonden niet alleen op het schild. Ook de helm was symbool-dragend.

  In de loop van de decennia en eeuwen ontwikkelden de wapenschilden en hun betekenis zich steeds verder. De ontwikkeling van het toernooisysteem leidde ertoe dat de heraldiek steeds belangrijker werd. Want de liefhebbers van de heraldiek maakten het tot hun taak de wapenschilden die verschillend van kleur en rijk aan symboliek waren, te identificeren en nieuwe wapenschilden te creëren.

  Individueel wapenschild bij de adellijke titel

  Als u geïnteresseerd bent in een adellijke titel, ontvangt u tegelijkertijd ook een familiewapen. Het wapenschild is van jou alleen. Speciale tekens worden gebruikt om het te individualiseren. Als u zowel een wapenschild als een adellijke titel draagt, hebt u een geslaagde eerste indruk gemaakt - vanaf nu kunt u zich zonder problemen als edelman presenteren. We hebben een vectorbestand voor alle titels. Wij beschikken over het vectorbestand in CDR-formaat, dat wij u op verzoek graag toezenden. Indien u wijzigingen wenst aan te brengen aan uw nieuw wapenschild, is dit geen probleem voor een grafisch ontwerper.

  Maak uw wensen kenbaar en laat uw familiewapen ontwerpen zoals u dat wilt!

  Natuurlijk kun je ook direct een beroep doen op onze hulp. Sinds 1999 hebben we niet alleen talloze adellijke titels verkocht, maar ook talloze wapenschilden gemaakt en individuele wijzigingen aangebracht. Als je kleuren, symbolen of dieren wilt veranderen, is dat geen probleem. In samenwerking met onze externe grafisch ontwerper, de heer Tomala, blijft geen wens onvervuld. Voor eventuele wijzigingen worden extra kosten in rekening gebracht. Na een vrijblijvende offerte van onze grafisch ontwerper kun je zelf beslissen of je je familiewapen wilt veranderen. Op verzoek geven we je de contactgegevens van de grafisch ontwerper.

  Beoordeel dit artikel

  [Totaal: 8 Gemiddeld: 4.1]
  Der Ehrenkodex des Adels
  beren titel

  erecode

  Als edelman draag je niet alleen een adellijke titel. Hoe authentieker je verschijning, hoe groter de kans dat mensen het kopen....
  Adelstitel Formen
  beren titel

  Adellijke titel vormen

  Als je bij ons een adellijke titel koopt, zijn er verschillende varianten mogelijk. Allereerst kun je als eigenaar van een adellijke titel met benoemingscertificaat...
  Adelstitel in den Ausweis eintragen
  beren titel

  ID-kaart invoer

  Een handtekening met de naam van de kunstenaar is wettelijk bindend en toegestaan. Maar alleen als je identiteit onomstotelijk vaststaat. Dit is echter geen...
  Adelstitel kaufen Namensänderung
  beren titel

  Naamsverandering

  Voor veel nieuwe edelen is het kopen van een adellijke titel slechts de eerste stap. Op de lange termijn is de adellijke titel niet alleen...
  beren titel

  Adel kopen?

  Een adellijke titel lijkt voor veel mensen verleidelijk. Voor de meeste mensen ligt een hoge status helaas buiten bereik. Met...
  Adelstitel Tragen Beitragsbild
  beren titel

  een adellijke titel dragen

  Sinds mensenheugenis worden adellijke titels beschouwd als een teken van rijkdom, prestige en manieren. Tegenwoordig kan iedereen die een adellijke titel wil ...