Orde van Minerva

De Orde van Minerva ziet zichzelf als een gedecentraliseerde en niet-religieuze vereniging van wijze en eerbare mensen die streven naar kennis en deugden leven. Word ridder, senator of consul. Een titel die u vrij en legaal mag gebruiken als een Bestelnaam.

De naam van de orde is vrij te kiezen: hij kan bestaan uit de eigen naam, voorafgegaan door de titel "Ridder", bijvoorbeeld "Ridder Jan", of men kiest zelf de naam van de orde, bijvoorbeeld "Ridder Jan van Manhattan". Er zijn geen grenzen aan de mogelijkheden als het gaat om het kiezen van een naam.

U gaat geen verdere verplichtingen aan. U ontvangt een certificaat van benoeming tot Ridder, Senator of Consul van zeer hoge kwaliteit. Er zijn geen andere kosten of verplichtingen, zoals een lidmaatschapsbijdrage.

De belangrijkste regel die de Orde voorstaat is de doorleefde hoge standaard van de eigen opvoeding. Alleen goed opgeleide mensen kunnen de morele waarden van de gemeenschap begrijpen, ze gebruiken voor een volmaakt leven en ze doorgeven. Bovendien aanvaardt de Orde geen slechte houding ten opzichte van de staat, godsdienst en goede zeden, die de leden dan ook niet mogen meebrengen. Daarom is de eerste vereiste voor lidmaatschap van de Minerva Orde, dat men zich niet hoeft te verantwoorden voor een overtreding van de wet. Als lid van de orde heb je echter geen verdere verplichtingen. Noch het gewone lidgeld, noch de deelname aan vergaderingen moeten door u worden opgebracht. Het eenmalige entreegeld is de enige dienst die moet worden verleend.

U kunt ervoor kiezen om specifiek lid te worden. Een Ridder leeft de leidende beginselen van de Orde na en mag het predicaat bij zijn naam gebruiken. Aangezien u een Ordenaam draagt wanneer u lid wordt, mogen ook andere titels officieel worden gebruikt, zelfs als het diplomatieke titels zijn zoals "Senator" of "Consul". De titels moeten echter worden aangeduid als "Orde van Minerva". De Senator mag zijn titel ook in het openbaar gebruiken. De belangrijkste rol wordt vervuld door de Consul. Door zijn aanstelling kan hij de beginselen van de Orde naar buiten toe vertegenwoordigen, nieuwe leden benoemen, vergaderingen houden en de regels van de gemeenschap verspreiden. De vermelding van de naam van de ordonnans op de identiteitskaart hangt af van het oordeel van de respectieve autoriteit en is een facultatieve bepaling.

Ga voor meer informatie naar www.minerva-orden.de

Toont alle 3 resultaten